NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Het project Basisregistratie Grootschalige Topografie voor Overijssel is afgerond!

27 juni 2017

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale topografische kaart. Hierin worden alle objecten in een gebied vastgelegd, zoals: wegen, waterwegen, greppels, sloten, bouwwerken, bruggen, muren, maar ook boomgaarden, bossen, moerassen en nog veel meer. De nauwkeurigheid is hoog en de gegevens worden dagelijks bijgewerkt. De BGT maken we samen in Nederland. Er zijn ruim 400 bronhouders, die allemaal hun eigen stukje van de kaart leveren. Zo’n grote kaart, gemaakt door zoveel verschillende partijen, dat is uniek.

Project BGT Overijssel afgerond
Na 3 jaar werken is het gelukt: de bestanden met de objecten binnen het grondgebied van Overijssel, waarvoor de provincie Overijssel als bronhouder verantwoordelijk is, zitten nu ook in de landelijke kaart. Conform de wettelijke eisen die aan deze objecten gesteld worden. Ze zijn passend gemaakt met de bestanden met objecten van alle aangrenzende bronhouders: gemeenten, waterschappen en rijksoverheden zoals Rijkswaterstaat. Dat passend maken bleek nog een flinke uitdaging te zijn. Duizenden, soms erg kleine gebiedjes, moesten precies op elkaar aansluiten. En dan pas is er een complete en gevalideerde kaart klaar.

Maar de BGT is niet klaar
Er moeten nog veel onvolmaaktheden uit de huidige basisregistratie verwijderd worden. Soms blijken er toch nog hele kleine gaatjes in de kaart aanwezig te zijn. En de wereld verandert ook iedere dag: wegen worden aangepast, rotondes verbeterd, sloten gegraven of gedempt. Daarom wordt er het hele jaar door gewerkt om de BGT actueel te houden. Gegevens worden opnieuw gemeten en verwerkt en afgestemd met de aangrenzende bronhouders. Dat werk gaat gewoon door. Je kunt dus zeggen dat het BGT-project voor Overijssel is afgesloten, maar dat het BGT-beheerproces nu pas begint.

Verplicht gebruik basisregistratie
Vanaf 1 juli 2017 zijn overheden bij de vervulling van hun publiekrechtelijke taken verplicht om gebruik te maken van de BGT.

Geoportaal Overijssel
De BGT-bestanden van Overijssel zijn te vinden in het Geoportaal Overijssel (zoekwoord: BGT).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet