NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Honderdduizenden spreeuwen trekken over ons land tijdens jubileum-telling

3 okt 2020

Op ruim 140 telposten verspreid over ons land zijn vandaag tijdens de internationale vogelteldag de Euro Birdwatch honderdduizenden spreeuwen, vinken en graspiepers geteld. De spreeuw eindigde niet geheel onverwacht op de eerste plaats, met ruim 350-duizend getelde exemplaren. Alleen in 2014 werden er meer spreeuwen geteld. Het is de 25e keer dat Vogelbescherming de Birdwatch in Nederland organiseert, een jubileum. In heel Europa gingen vandaag vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen. Vogelbescherming Nederland verzamelt samen met trektellen.nl de gegevens voor ons land.

In oktober komt de vogeltrek altijd goed op gang. Vogels uit het noorden en oosten van Europa reizen af naar ons land, Frankrijk en zuidelijker. Vogels trekken voornamelijk vlak na zonsopgang, een deel trekt zelfs ’s nachts. De regen viel vandaag in de ochtend reuze mee, waardoor er op de meeste telposten veel vogels gezien werden. Met maar liefst 649.265 vogels eindigt deze Birdwatch in de top 5 van de beste dagen ooit.

Spreeuw op een
De spreeuw eindigde opnieuw op de eerste plaats, zoals vaak in de afgelopen 25 jaar. In totaal werden 354.282 spreeuwen geteld, alleen in 2014 werden er meer gezien. De spreeuw is nu al massaal op trek, op sommige telposten werden er duizenden tegelijk geteld. De piek van de spreeuwentrek is doorgaans eind oktober, als vele honderdduizenden spreeuwen per dag over ons land trekken. Dat is ook de tijd van het jaar dat de spreeuwenwolken in de schemering te bewonderen zijn. Het hoogtepunt van de spreeuwentrek moet nog komen.

Opvallend dit jaar is ook het aantal boerenzwaluwen dat geteld werd, dat kwam de afgelopen 25 jaar maar drie keer eerder voor. Vermoedelijk hebben de boerenzwaluwen een lang broedseizoen gehad, met meerdere legsels, waardoor de trek laat op gang is gekomen. Boerenzwaluwen brengen de wintermaanden door in zuidelijk Afrika.

De top 10 van dit jaar:

Spreeuw 354.282
Vink 141.222
Graspieper 29.956
Kievit 15.025
Aalscholver 12.339
Kokmeeuw 11.510
Grauwe Gans 7.984
Boerenzwaluw 7.945
Stormmeeuw 6.824
Sijs 5.375

Ook dit jaar werden er weer veel bijzondere soorten gezien. Zo zijn er 26 rode wouwen, 6 bladkoningen, 9 roodkeelpiepers en één dwerggors waargenomen.
In totaal werd op ongeveer 140 plekken in ons land geteld. De gegevens zijn verzameld in samenwerking met www.trektellen.nl. Dit jaar doen er in heel Europa en Centraal-Azië ruim 40 landen mee.

Dit jaar organiseerde Vogelbescherming ook tientallen excursies voor liefhebbers, om ze zo kennis te laten maken met de najaarstrek. Ook diverse telposten verwelkomden, uiteraard corona-proof, belangstellenden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet