NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Impact Omgevingswet steeds duidelijker

26 nov 2015

Overheden zijn zich steeds meer bewust van de veranderingen die gepaard gaan met de invoering van de Omgevingswet. Zij zien deze veranderingen als een vervolg op al ingezette ontwikkelingen, maar de wet legt de lat wel hoger. Bijna alle partijen zijn inmiddels gestart met nadenken over de implementatie van de wet binnen de eigen organisatie. Het betreft naast een verandering van cultuur ook belangrijke werkprocessen, waar overheden en niet-overheden voor zichzelf nog een grote opgave zien liggen. Dit zijn een paar conclusies uit het impactonderzoek onder bestuurders, ambtenaren, burgers en ondernemers.

De Omgevingswet betekent naar verwachting een ingrijpende verandering voor ambtenaren, burgers en ondernemers en zal ook effect hebben op de bestuurlijke praktijk. Het onderzoek is gehouden om te verkennen hoe organisaties de impact van de wet ervaren en of zij al aan de slag zijn gegaan met de implementatie. De aanbevelingen uit de impactanalyse worden gebruikt om de nadere wet- en regelgeving en de implementatie verder vorm te geven.

Provincies hameren op samenwerking in de keten
Provincies zien de wet als een logische vervolgstap in het integraal gebiedsgericht en zaakgericht werken. De grootste zorgen en onduidelijkheden zijn er over de invulling van de bestuurlijke afwegingsruimte. Welke afwegingsruimte komt er nu ‘echt’ in de AMvB’s? En hoe gaan de verschillende overheden, inclusief de eigen provincie, daarmee om? Samenwerken in de keten is cruciaal om de wet te laten slagen. Dit vraagt eerder om een cultuur- dan een organisatieverandering. Daarnaast worden de digitalisering en informatievoorziening als een belangrijk onderdeel van de stelselherziening genoemd, maar ook als complexe, grote uitdagingen met risico’s en kosten.

Het rapport
De impactanalyse bevat concrete conclusies en aanbevelingen per overheid. Maar in het onderzoek zijn ook de gevolgen voor de organisatie, werkprocessen, medewerkers, informatie en ICT en planning in kaart gebracht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet