NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In Buurserzand wordt heide uitgebreid

20 okt 2017

In Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen vormt Natuurmonumenten bos om naar heide. Dit gaat verdroging tegen en de unieke planten en dieren van het heidelandschap kunnen zich weer vermeerderen. Om het teveel aan stikstof te verwijderen en de effecten van de stikstofuitstoot te herstellen, wordt er ook geplagd en ongewenste begroeiing weggehaald.

De maatregelen worden uitgevoerd in het najaar om verstoring in het broedseizoen te vermijden. Op 20 oktober bracht gedeputeerde Hester Maij samen met betrokken bestuurders een werkbezoek aan Buurserzand. Het omvormen naar heide betreft een bomenstrook die rond 1920 achter de Bommelas is aangepland als kering voor het stuifzand. De Bommelas is een boerderij uit 1840 en een traditioneel los hoes: woning en stal zijn een ruimte. Door de jaren heen is het bos de natte heide gaan overwoekeren. Door bomen te rooien worden de twee bestaande heidevelden verbonden. Dit levert voor de recreanten prachtige vergezichten op, maar bovenal meer leefruimte voor bijzondere dieren zoals de levendbarende hagedis. Meer natte heide betekent ook meer groeikansen voor de klokjesgentiaan en daar profiteert het gentiaanblauwtje weer van.

Cultuurlandschap
“Prachtig om te zien hoe we dit oude cultuurlandschap, want dat is dit heidegebeid natuurlijk ook, weer uitbreiden en versterken”, aldus Hester Maij. “Het klassieke los hoes de Bommelas is een mooie getuige van de eeuwenoude band tussen mens en landschap.” Jaap in ’t Veld, Natuurmonumenten: “als natuurbeheerder kiezen we voor een hele zorgvuldige aanpak. We willen heide herstellen en ondertussen zo min mogelijk overlast creëren voor de overige natuur. Zelfs mierenhopen worden afgezet. Ook laten we bewust een aantal kenmerkende bomen staan”. Naast aandacht voor het heideherstel is bij het werkbezoek ook stil gestaan bij het gebiedsproces dat door de gemeente Haaksbergen wordt getrokken. Wethouder Annette Nijhuis benadrukt dat er door goed samenspel recht wordt gedaan aan de belangen van natuur en omliggende bedrijven. Een zorgvuldige aanpak is immers belangrijk. Inmiddels zijn alle grondeigenaren bezocht door experts.

Overijsselse aanpak: samen de schouders eronder
De werkbezoeken van gedeputeerde Maij aan de Natura2000 gebieden in Overijssel maken deel uit van een unieke aanpak in Overijssel. Veertien Overijsselse organisaties zetten zich in om een nieuwe balans te vinden op het terrein van economie en ecologie. Een aanpak waar overleg met de omgeving en samenwerking met partners centraal staan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet