NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In Flevoland Platform Nieuwe Natuur van start

17 maart 2015

In het Museumrestaurant Schokland heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman maandag 16 maart met een ferme druk op de knop het platform Nieuwe Natuur gelanceerd. Dit platform moet een belangrijke rol gaan spelen bij het delen van kennis en ervaringen die de projectindieners opdoen in de aanloop naar realisatie van hun natuurprojecten.

Op 17 december vorig jaar hebben Provinciale Staten bij de besluitvorming over de projecten die binnen het programma Nieuwe Natuur naar de realisatiefase gebracht mogen worden aangedrongen op het oprichten van een platform voor het programma Nieuwe Natuur. In de breed gesteunde motie gaven de Statenleden te kennen dat ze de dynamiek in het programma Nieuwe Natuur gefaciliteerd wilden zien middels een platform.

'Nieuwe Natuur meer van projectindieners zelf'
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: 'Het is goed dat deze motie is ingediend en zie dat het nu al in een behoefte voorziet. Met het platform wordt het programma Nieuwe Natuur nog meer iets van de projectindieners zelf, dat komt het draagvlak alleen maar ten goede.'

In the cloud en in de klei
Vandaag werd een start gemaakt met de invulling daarvan. Het platform bestaat niet alleen ‘in de cloud’ maar ook, zoals de gedeputeerde het omschreef ‘in de klei’. De digitale (web-based) ontmoetingsplaats voor projectindieners wordt aangevuld met het regelmatig organiseren van fysieke bijeenkomsten.

Hoe die het digitale platform en de bijeenkomsten worden ingevuld is mede afhankelijk van de behoefte van de projectindieners. Expertsessies over voor hen relevante thema’s behoren tot de mogelijkheden, maar ook een werkbezoek aan een projectindiener die zijn projectvoortgang wil delen met andere projectindieners behoort tot de mogelijkheden. Tijdens de startbijeenkomst werden de projectindieners dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om te participeren in het platform.

Basis voor interactie
De verwachting is dat het platform zich langzaam gaat vullen met voor projectindieners relevante informatie. De planning is bovendien om in april van dit jaar een eerste fysieke platformbijeenkomst te laten plaatsvinden. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Het platform Nieuwe Natuur is eigenlijk vooral een basis, een framework voor de interactie en samenwerking tussen projectindieners onderling en tussen projectindieners en betrokkenen en experts van de provincie. De thema’s en onderwerpen die er aan de orde komen worden in belangrijke mate door de projectindieners zelf bepaald. Uiteraard houden we ook vanuit het programmateam Nieuwe Natuur een vinger aan de pols en signaleren we gemeenschappelijke behoeften of vragen. Ik ben blij dat we die via het platform centraal bespreekbaar kunnen maken, zo ondersteunt het platform de interactie tussen en met de projectindieners.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet