NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Informatie over natuur, water en milieu op BrabantInZicht.nl

13 okt 2017

Vanaf vandaag kan iedereen online bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in Noord-Brabant. BrabantInZicht.nl heet de website, die voortdurend up to date wordt gehouden door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen.

Hert in Brabant
In tekst, kaarten, foto’s en grafieken geeft BrabantInZicht antwoorden op vragen als: Hoe ontwikkelt zich de waterkwaliteit in Brabant? Hoe staat het met de veiligheid langs de grote rivieren? Hoe staat het met de biodiversiteit in Brabantse natuurgebieden en in het agrarisch landschap?

Beleid
De informatie is gebaseerd op meetgegevens van de provincie, waterschappen en andere organisaties. Provincie en waterschappen gebruiken de informatie onder andere om hun beleid op te baseren en te evalueren. Voorheen brachten provincie en waterschappen periodieke rapportages van deze gegevens naar buiten. De website geeft nu iedereen de mogelijkheid om op elk moment actuele gegevens te raadplegen, op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier.

Gebruik
Ook medewerkers van gemeenten, terreinbeheerders, belangengroeperingen en kennisinstituten kunnen deze gegevens gebruiken om beleid op te baseren of om onderzoek te doen. De website bevat nu de meetgegevens over natuur, water en milieu. Op termijn zullen ook meetgegevens over andere beleidsthema’s, zoals agrofood, worden toegevoegd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet