NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inschrijving voor verkiezing mooiste natuurgebied open

24 mei 2016

De inschrijving voor de publieksverkiezing van het mooiste natuurgebied van heel Nederland is open en loopt tot 15 september. Ook natuurgebieden in Utrecht kunnen meedingen en een plan indienen bij het Rijk om uit te groeien tot een Nationaal Park van (inter)nationale allure.

Dat geldt natuurlijk voor het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook gebieden die de status van Nationaal Park niet hebben, kunnen deelnemen. In oktober kan dan iedereen een stem uitbrengen voor het mooiste natuurgebied van Nederland. De plannen voor de drie gebieden met de meeste stemmen worden uitgevoerd en deze gebieden worden in binnen- en buitenland gepromoot. Een vakjury kan daarnaast nog een vierde gebied aanwijzen.

Parken van wereldklasse
“Het rijksprogramma voor nationale parken van wereldklasse geeft de discussie rondom de nationale parken een goede impuls: er worden ideeën uitgewisseld en de parken komen weer meer in beeld,” aldus gedeputeerde Bart Krol. “De nationale parken zijn een krachtig middel om de kwaliteit van de natuur te verbinden met recreatie, toerisme en regionale economie. Daarom is het belangrijk dat alle nationale parken mee kunnen in de opmaat naar ‘parken van wereldklasse’. Dat doet ook recht aan de inzet van terreinbeheerders en regionale partijen de afgelopen jaren om de nationale parken in stand te houden en te ontwikkelen.”

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Het rijksprogramma om te komen tot nationale parken van wereldklasse sluit naadloos aan bij de regionale ambitie om van de hele Heuvelrug - van Gooimeer tot Grebbeberg - één groot Nationaal Park te maken. Samen met tal van gebiedspartijen, provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten wordt deze ambitie de komende tijd verder uitgewerkt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet