NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inspiratieboek voor kleine ingrepen in het landschap

28 okt 2015

Hoe kun je een kleinschalige ingreep in het landschap doen, waarbij je rekening houdt met de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap? Voorbeelden van ingrepen zijn: paardenbakken, parkeren in het dorp, mestbassins en steigers. Tips hiervoor zijn opgenomen in het 'inspiratieboek voor kleinschalige ingrepen in het landschap' van Libau.

Groene parkeerplaats
Een voorbeeld van een kleinschalige ingreep is de aanleg van een groene parkeerplaats aan de rand van een dorp. Hiervoor is in het inspiratieboek een idee uitgewerkt voor het dorp Hornhuizen. Daarbij is gekeken naar de karakteristieken van het landschap. Hornhuizen is een langgerekt dijkdorp. In het voorbeeld is de parkeerplaats aan de rand van het dorp komen te liggen en is een met groen versterkte entree van het dorp ontstaan.

Ervaringen beleidsmakers
Het inspiratieboek is gemaakt in opdracht van de provincie Groningen door Libau in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van zeven gemeenten. Begin dit jaar werd in de Hayema Heerd in Oldehove een 'proeverij' gehouden, waarbij beleidsmakers uit de ruimtelijke ordening ervaringen met kleine ingrepen in het landschap met elkaar deelden. Deze ervaringen zijn verwerkt in het inspiratieboek.

Libau
Stichting Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie die gemeenten in Groningen en Drenthe adviseert bij ruimtelijke vraagstukken. Zij doet dit door de kennis op het vlak van archeologie, cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur in te zetten en samen met andere partijen te werken aan een mooi en leefbaar Groningen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet