NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Internationaal overleg over vogelaanvaringen met vliegtuigen

5 dec 2016

Deze week wordt in Amsterdam een internationaal congres georganiseerd over vogelaanvaringen met vliegtuigen. Van maandag t/m vrijdag komen 125 specialisten uit 31 landen bijeen op het tweejaarlijkse congres van de World Birdstrike Association. De Nederlandse aanpak staat hierbij centraal. De ganzenproblematiek rondom Schiphol vereist samenwerken van de belanghebbenden om het risico voor de passagiers te beperken. Vliegtuigbouwers, vogelwachten, piloten, beleidsmakers, natuurbeschermers, boeren, specialisten en het bedrijfsleven gebruiken deze week om kennis te delen en oplossingsrichtingen aan te dragen.

Op maandag is alle aandacht gericht op het voorkomen van vogelaanvaringen tussen vliegtuigen en ganzen, met de nadruk op de Nederlandse situatie rondom Schiphol.
Dat ganzen het vliegverkeer niet alleen in Nederland in gevaar brengen, bewijst wel het mirakel van de Hudson in New York dat als script diende voor de film "Sully". Enkele vooraanstaande Nederlandse technologische ontwikkelingen zouden de kans op dergelijke ongevallen kunnen verminderen.

Hoewel er in Nederland al ruim 40 jaar aan het onderwerp aandacht werd besteed, is in 2010 besloten dat het probleem alleen door samenwerking op managementniveau kan worden opgelost. Hiertoe heeft de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) een convenant opgesteld met de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Schiphol, Natuurbeschermingsorganisaties, LTO, gemeente Haarlemmermeer, Provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland en de Staat. Niet alleen het brede pallet aan organisaties maakt de Nederlandse aanpak bijzonder. Ook dat er eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden om het probleem aan te pakken zonder vogels te doden.

Alle NRV partijen zullen hun standpunt op het congres belichten. Andere landen zijn nog niet gewend aan het poldermodel, wat deze week met andere landen wordt gedeeld en bediscussieerd. De World Birdstrike Association werkt volgens de filosofie van dit Nederlandse model.

Omdat zowel vogels als vliegtuigen grensoverschrijdend zijn, is het belangrijk om wereldwijd samen te werken. Zo zal Birdlife International een samenwerkingsverband ondertekenen met de luchtvaartsector. Daarin zal Birdlife erkennen dat vogels een probleem vormen voor de luchtvaart, en zal de luchtvaartsector erkennen dat dit probleem alleen opgelost kan worden door ook naar de belangen van de vogels te kijken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet