NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jaarrond vissen in de Waddenzee voor nieuwe kennis over afnemende visbestanden

1 april 2020

De visfauna van de Waddenzee staat onder druk en loopt al decennia achteruit. Koudbloedige dieren zoals vissen zijn gevoelig voor temperatuur, en door klimaatverandering trekken ze misschien wel eerder of juist later de Waddenzee in of uit. Een nieuw monitoringsprogramma geeft inzicht in in welke periode welke soorten gebruik maken van de Waddenzee, en wat mogelijke verschuivingen zijn.

Het signaal van afnemende visbestanden komt zowel uit het jaarlijkse Waddenzeebrede onderzoek (Demersal Fish Survey) van Wageningen Marine Research als uit de vismonitoringsfuik van het NIOZ aan de zuidkant van Texel. De Demersal Fish Survey vindt altijd in september plaats. Om de veranderingen in de visfauna goed te kunnen duiden, is het belangrijk meer te weten over de fenologie; het jaarlijkse ritme van terugkerende gebeurtenissen in de natuur.

Monitoringsprogramma met de Krukel gestart om jaarrond te vissen
Om meer kennis op te doen over de veranderde visfauna startte Wageningen Marine Research in 2019 in samenwerking met de bemanning van de Krukel, een onderzoeksschip van het ministerie van LNV, met een driejarig monitoringsprogramma. De onderzoekers besteden elke maand één dag aan het bemonsteren van vis tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog in de Waddenzee. Dat gebeurt op zes plekken die ook tijdens de Demersal Fish Survey worden bevist. Zo kunnen zij de veranderingen door het jaar heen vastleggen. Na een jaar meten komen naast verwachte patronen ook nieuwe ontwikkelingen naar boven. Zo blijkt schar vooral in de winter aanwezig te zijn en worden van schol alleen nog de nuljarigen gezien, maar wel het hele jaar door. Aan het eind van 2020 worden in samenwerking met het NIOZ de resultaten vergeleken met een oude jaarrondopname uit de jaren 60.

Wat is de Demersal Fish Survey
De Nederlandse Demersal Fish Survey is onderdeel van een internationaal (met België en Duitsland) gecoördineerde monitoring van kustwateren en estuaria van de zuidelijke Noordzee. De monsters worden genomen met een boomkor, waarvan de optuiging vergelijkbaar is met de vistuigen die worden gebruikt in de garnalenvisserij. Op vaste locaties wordt iedere septembermaand een kwartier gevist. De vangst wordt gesorteerd, lengtes van de vissen en garnalen worden gemeten. Van krabben, zeesterren en ander bodemleven worden de aantallen per soort geteld.

Meer informatie
Rapport Seizoensveranderingen in vis en epibenthos in de Waddenzee
Surveyblogs Demersal Fish Survey

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet