NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jury Groene Kroon 2019 kiest twaalf genomineerde initiatieven

18 juni 2019

Uit de 55 ingezonden initiatieven voor natuurprijs de Groene Kroon, heeft de jury twaalf kansrijke initiatieven genomineerd voor de volgende ronde. Met de Groene Kroon stimuleert de provincie Utrecht iedereen om te helpen onze bijzondere Utrechtse natuur te beschermen en te verstevigen.

Het thema van 2019: Natuur in en rondom de bebouwde omgeving. Robbert Snep (Wageningen University & Research), Fiona van ’t Hullenaar (Universiteit Utrecht) en Mathias Lehner (nextcity.nl) beoordeelden de ingezonden initiatieven op vier criteria: impact op de biodiversiteit, innovatie, integraliteit en verdienmodel & opschaalbaarheid. De positieve impact op de biodiversiteit weegt het zwaarst bij de selectie.

De twaalf genomineerde initiatieven
Kleine initiatieven

Buurnatuurtuin, particulier initiatief, Hoogland
De Nieuwe Brug, particulier initiatief, Utrecht
Rijnvliet eetbaar en groen, Groene Longen van Rijnvliet, Leidsche Rijn
De Utrechtse steen, Studio Natuurinclusief, Utrecht
Het Huis van Bartels, Stichting het Huis van Bartels, Amersfoort
Zeg ken jij de MOSSELMAND?, Smartland Landschapsarchitecten, Woerden/Nieuwegein/Utrecht

Grote initiatieven

Toekomst-eten: Klimaatpositief en gezond voedsel, Stichting Trees for Peace, Baarn
Uitbreiding maatregelen bevordering biodiversiteit, Gemeente Houten, Houten
Steenbreek Openbare ruimte, Gemeente Amersfoort, Amersfoort
Honey Highway, Stichting Honey Highway, Provinciale weg N237
Groene Werkplekken 2.0, Het Hof van Cartesius, Utrecht
Werk en Groen in de wijk, Milieucentrum, Utrecht

Op de pagina Groene Kroon op deze website staat een korte omschrijving van de twaalf genomineerde initiatieven en een overzicht van alle 55 inzendingen.

Verscheidenheid aan inzendingen
De provincie Utrecht heeft in totaal 55 inzendingen ontvangen voor de natuurprijs Groene Kroon 2019. Van bouwbedrijven tot particulieren, van architecten tot gemeenten: een verscheidenheid aan inzenders stuurde initiatieven in die de biodiversiteit in en rondom bebouwd gebied versterken. Onder de inzendingen waren 37 initiatieven in de categorie ‘klein’ (bijvoorbeeld van particulieren, buurtinitiatieven, midden- en kleinbedrijf) en 18 initiatieven in de categorie ‘groot’ (bijvoorbeeld van woningcorporaties, gemeenten en bouw- en aannemersbedrijven).

Genomineerden verbeteren plan
De twaalf genomineerden ontvangen van de jury feedback op het ingezonden initiatief. Zij krijgen enkele weken de gelegenheid om de inzending te verbeteren of aan te vullen, waarna de jury in augustus per categorie drie finalisten aanwijst. Op 18 september wordt duidelijk welk ‘klein’ en welk ‘groot’ initiatief daadwerkelijk beslag legt op natuurprijs de Groene Kroon 2019 ter waarde van 6.000 euro.

Natuur in en rondom de bebouwde omgeving
Utrecht is een drukke provincie met een gevarieerd buitengebied, grote stedelijke gebieden en aantrekkelijke dorpen. De bebouwde omgeving is niet alleen ónze woonomgeving, maar ook die van planten en dieren. Steden en dorpen kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Toepassingen als vogelvriendelijke tuinen, groene daken, bloemstroken en (ingebouwde) nestkasten kunnen allemaal onderdeel zijn van woonwijken, bedrijventerreinen en individuele woningen.

Ook parken, plantsoenen, bermen en waterpartijen zijn goed voor de natuur in de stad, wanneer ze natuurvriendelijk worden ontworpen en beheerd. Hierdoor komt er ruimte voor planten en dieren, met speciale aandacht voor beschermde en bedreigde soorten. Bovendien nodigt een groene omgeving uit tot bewegen, ontspannen en ontmoeten. En dat draagt weer bij aan de gezondheid van onze inwoners.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet