NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet zet goede stappen in stikstofdossier

4 okt 2019

De provincies zijn blij met de stappen die het kabinet zet om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken. We trekken samen op in deze aanpak.

“Onze inzet is om zo snel mogelijk, liefst volgende week, de vergunningsverlening voor initiatiefnemers op gang te brengen", aldus gedeputeerde Peter Drenth (Gld) namens de provincies, "en dat doen wij in vertrouwen nu ook het kabinet op rijksniveau maatregelen neemt en de randvoorwaarden - inclusief financiën - realiseert om Nederland weer draaiende te krijgen, waarbij we ons goed realiseren dat niet alles kan. Het is goed nieuws dat het kabinet haar uiterste best doet om projecten met een kleine stikstofimpact weer op gang te helpen. Dit is maatschappelijk van groot belang. We realiseren ons dat dit nog even duurt, maar het is belangrijk dat dit perspectief er is.”

Provincies zijn bij uitstek gebiedsregisseur. In het landelijk gebied zijn slimme combinaties mogelijk ten aanzien van klimaat, stikstof, natuur, landbouw, ondernemen, wonen en werken.

Gedeputeerde Staten van de 12 provincies zullen aanstaande dinsdag nadere besluiten bekend maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet