NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Kansen voor Overijssels' particulier natuurbeheer

12 juli 2016

Overijssel roept particulieren op om zich aan te melden voor het maken van 73 ha nieuwe natuur of versterking van bestaande natuur. Er is hiervoor een subsidieregeling beschikbaar. De provincie wil hiermee de ontwikkeling van nieuwe en instandhouding en verbetering van bestaande natuur- en landschapswaarden door particulieren stimuleren.

Aanbiedingen voor de subsidieregeling kunnen worden ingediend van 1 september tot 10 oktober 2016. De aanbiedingen worden na de sluitingsdatum gewogen en geselecteerd. Op http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/ onderdeel ‘Projecten’ kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over de aanmelding en de criteria waarop de aanbiedingen beoordeeld worden.

“Met deze nieuwe subsidie richt de provincie zich heel bewust op particulieren die eigenaar zijn van bestaande natuurgebieden of van percelen die zij graag in natuur willen omzetten. Daarmee geven we een nieuwe groep inwoners van Overijssel een kans om onze provincie groener te maken”, aldus gedeputeerde Hester Maij van natuur.

De provincie heeft als doel gesteld om in 2018 730 hectare ter realiseren via particuliere grondeigenaren. Er is nu een tekort van 73 ha op deze doelstelling. Bij de regeling gaat het om grond in de directe nabijheid van de Ecologische Hoofdstructuur waar nu geen natuurbestemming op ligt, maar waar een eigenaar kansen voor natuurontwikkeling ziet. Of een particulier die de kwaliteit van zijn natuurgebied wil verhogen. De nieuwe natuursubsidie is onderdeel van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet