NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen versterkt natuur

15 december 2015

Door twee kavelruilen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen is de natuurverbinding tussen de Wilnisse Bovenlanden en de Vinkeveense Plassen weer een stap dichterbij. Deze verbinding is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, een landelijk netwerk van natuurgebieden.

Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) is bedoeld om de natuur te versterken en meer haar gang te laten gaan. Samen met partners en natuur beherende organisaties werkt de provincie Utrecht dan ook aan verbindingen tussen natuurgebieden en ook tussen natuurgebieden en het omringende agrarisch gebied.

Gedeputeerde Bart Krol en notaris Veldjesgraaf tekenden de aktes van de kavelruil. Eén kavelruil vond plaats bij de Veldwetering vlakbij de N212. In dat gebied wordt de landbouwstructuur versterkt en langs de Veldwetering wordt natuur ontwikkeld. De andere kavelruil is het vervolg op de kavelruil in Peilvak 9 en Oukoop die eind 2014 plaatsvond. De laatste grondtransacties zijn hiermee afgerond.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet