NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kom kijken hoe vissen 5 meter omhoog zwemmen

25 sept 2019

Op zaterdag 28 september 2019 vieren we in Doesburg dat één van de grootste en meest innovatieve vispassages van Nederland wordt geopend. De vispassage is een vistrap waarmee vissen een hoogteverschil van 5 meter kunnen overbruggen. Zo kunnen ze van de IJssel naar de Oude IJssel tot in Duitsland zwemmen. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen opent de vispassage op maandag 30 september 2019. We nodigen u uit op 28 september alvast te komen kijken.

Op zaterdag 28 september 2019 is in Doesburg van alles te doen in de buurt van de vispassage. Zie met eigen ogen hoe de vissen omhoog zwemmen. Volg een rondleiding, bezoek een tentoonstelling of publieksmarkt en leer meer over het natuurgebied en de vispassage. Nieuwsgierig naar de vistrap? Bekijk hier de video.

Dag van de IJssel
Zaterdag 28 september 2019 is ook Dag van de IJssel. Die dag staat het unieke natuurgebied rondom de IJssel in de schijnwerpers met activiteiten als ijsselkleien, wandelingen, exposities, excursies en street art.

Vispassage onderdeel van groter plan
Al vanaf 2003 zijn we betrokken bij de natuur rondom de Oude IJssel. We willen de natuur behouden en verbeteren. Er is 43 hectare aan nieuwe natuur bijgekomen. Dat zijn bijna 65 voetbalvelden! Met veel openwatergebieden met riet en natuurvriendelijke oevers. Hier planten vissen zich voort (paaien) en broeden water- en moerasvogels. Zelfs de otter wordt hier regelmatig gezien. Met onze partners zorgden we bij de stuwen in de rivier voor vistrappen en bypasses, zodat vissen de hoogteverschillen kunnen overbruggen. Ze kunnen daardoor heen en weer zwemmen door de Oude IJssel en naar de IJssel. We legden fietspaden en plekken om te vissen aan en zetten vaarroutes uit. De vispassage is het laatste project om de natuur rondom de Oude IJssel te verbeteren. Hiervoor werkten we samen met het Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en de gemeente Doesburg.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet