NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

LEADER-subsidies Oost-Groningen goed voor 7 miljoen euro aan investeringen

1 feb 2017

In de regio Oost-Groningen zijn in 2016 met 1,8 miljoen subsidie 50 projecten gehonoreerd. Deze projecten leidden tot een totale investering van 7 miljoen euro. Het gaat om subsidie uit het Europese LEADER-programma om in Oost-Groningen de samenwerking te versterken op de terreinen economie, sociale cohesie (leefbaarheid) en toerisme. In de LEADER-subsidiepot voor Oost-Groningen zit nu nog zo'n 8 miljoen euro. Er kan tot en met 2020 gebruik worden gemaakt van dit budget.

Projecten
Naast de Europese Unie dragen ook de provincie Groningen en de zeven Oost-Groninger financieel bij aan het programma. Hoe divers de projecten kunnen zijn die door LEADER Oost-Groningen worden gesubsidieerd, blijkt uit het afgelopen jaar. Een greep uit de projecten van 2016:

- De realisatie van Landgoed Tenaxx in Wedde;
- De doorontwikkeling van de onderneming KadoHut in Winschoten;
- De restauratie en herbestemming van een karakteristieke Oldambtster boerderij in Pekela
- De aanleg van een beleefpad in Smeerling, met voorzieningen voor mensen met een visuele- of lichamelijke beperking;
- De herbestemming van het monumentale gemaal in Oostwold tot vakantiewoning.

Ook voor 2017 zijn er weer beoordelingsrondes en kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend. De eerstvolgende beoordelingsronde is eind maart. Aanvragen voor een subsidie moeten uiterlijk 24 februari binnen zijn.
Beoordeling

De ingediende projecten worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, de LEADER-actiegroep (LAG), bestaande uit bestuurders van de betrokken gemeenten en mensen uit maatschappelijke organisaties die in het gebied wonen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet