NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

LIFE IP Deltanatuur van start

2 nov 2017

Op 2 november 2017 is het programma LIFE IP Deltanatuur officieel naar buiten getreden op het Deltacongres in Leeuwarden. Meer dan 25 partijen hebben tijdens het congres hun handtekening gezet onder de programmadoelen.

De overheid, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven gaan samenwerken aan het herstellen en verder ontwikkelen van de natuur in de Nederlandse delta.

5 grote wateren
Het programma LIFE IP Deltanatuur komt voort uit Natura 2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden met belangrijke flora en fauna. Het doel van Natura 2000 is deze flora en fauna duurzaam te beschermen. LIFE IP Deltanatuur richt zich volledig op het verrijken van de 'natte' natuurgebieden in de 5 grote wateren:

• Noordzee
• Waddenzee
• IJsselmeer
• Rivierengebied
• Zuid-Westelijke Delta

Terugkeer van de steur
Een van de projecten waarop het LIFE IP Deltanatuurprogramma zich richt, is de terugkeer van de steur in de Rijn. De waterkwaliteit is inmiddels grotendeels hersteld. De kier bij de Haringvlietsluizen maakt migratie van en naar de Duitse geboortegrond mogelijk. Toch zal de steur niet zelfstandig terugkeren. Het LIFE IP Deltanatuurproject helpt door onder meer kweekcentra te ondersteunen.

Het LIFE IP Deltanatuurprogramma wordt gefinancierd vanuit de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet