NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landbouw moet anders of het is wachten op de volgende crisis

28 nov 2019

Om te voorkomen dat we de komende jaren van de ene naar de andere crisis rennen, moet het kabinet op structureel andere wijze crises als de stikstofcrisis en de biodiversiteitscrisis oplossen dan nu. Op dezelfde voet doorgaan heeft onvermijdelijk tot gevolg dat problemen de kop op blijven steken en ontaarden in nieuwe crises. Met alle juridische, ecologische, economische en maatschappelijke gevolgen van dien. Een omslag in de landbouw is de enige manier om de problemen duurzaam op te lossen. Dat stellen BoerenNatuur, Vogelbescherming Nederland en drie prominente wetenschappers in een open brief aan premier Rutte en minister Schouten.

De briefschrijvers stellen in de brief: ‘Korte-termijnoplossingen van deze crises worden vooral gezocht in kleine verschuivingen van de norm binnen bestaande kaders. Er wordt getracht alle partijen tevreden te houden, maar een echte oplossing wordt niet geboden”. De boeren, natuurbeschermers en wetenschappers stellen dat het landbouwsysteem zodanig is geïntensiveerd dat het de draagkracht van onze ecosystemen ver overschrijdt.

Hetgeen al resulteerde in een enorme achteruitgang van insecten en boerenlandvogels. De schrijvers zien dat er draagvlak is voor structurele veranderingen: “Door velen in de samenleving, waaronder ook boeren die zich gedupeerd voelen door de maatregelen, wordt erkend dat verandering van het landbouwsysteem nodig voor een toekomstbestendige landbouw en het redden van de biodiversiteit.”

Van winstmaximalisatie naar kwaliteit en duurzaamheid
“Boeren, banken, akkerbouw-, veevoeder- en zuivelbedrijven, supermarkten en investeerders moeten niet langer sturen op kostprijs en winstmaximalisatie maar op kwaliteit en duurzaamheid. Dat kan alleen als de overheid de regie neemt en onder meer helpt met fiscaal gunstige voorwaarden voor natuurinclusieve boeren.” De vijf ondertekenaars roepen de minister-president en de minister Schouten op om werk te maken van de stap naar natuurinclusieve landbouw. Anders is het wachten op de volgende crisis.

De brief is ondertekend door Fred Wouters – directeur van Vogelbescherming Nederland – met voorzitter Alex Datema van de Stichting Boerennatuur en drie vooraanstaande wetenschappers op dit gebied – Kees Bastmeijer (UvT), Hens Runhaar (UU/WUR) en Jan Willem Erisman (directeur van het Louis Bolk Instituut).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet