NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landelijke Praktijkdag van de Nationale Bijenstrategie

19 sept 2019

Beleidsmakers, ecologen en andere betrokkenen bij bijen en bestuivers kwamen vandaag samen in Tilburg voor de jaarlijkse dag van de Nationale Bijenstrategie. Bijen zijn van levensbelang voor het bestuiven van onze gewassen. Voldoende leefomgeving voor de bij is essentieel en heeft ook meerwaarde voor ons eigen welzijn en vestigingsklimaat. Onder het motto ‘een topeconomie kan niet zonder een top ecologie’ informeerden en inspireerden partners van de bijenstrategie elkaar.

Groene stad
In de ochtend vonden diverse excursies plaats naar natuurgebieden, imkers en boerenbedrijven. Daarna was het de beurt aan gastheer en wethouder van Tilburg Mario Jacobs. “Wil je een aantrekkelijke en concurrerende stad zijn, dan moet je een groene stad zijn,” was het statement waarmee hij de middag opende. De gemeente Tilburg is onder meer actief met ecologisch bermbeheer en gebruikt zoveel mogelijk inheemse vaste beplanting.

Happy bee happy me
Beefoundation, winnaar van de hackaton Big data 4 bees, presenteerde de game ‘Happy bee happy me’. De game zorgt ervoor dat jongeren zich betrokken voelen bij het creëren van een gunstige leefomgeving voor de bij. Spelers van de game kunnen een plant fotograferen en erachter komen voor welke bijensoort deze geschikt is en welke obstakels bijen tegenkomen. Zo verdienen ze punten om vouchers te sparen voor de aanschaf van echte planten. “De juiste plant op de juiste plek”, maakt volgens de makers van de game het verschil. De game is daarmee niet alleen geschikt voor jongeren, maar ook een instrument voor groenbeheerders. Happy bee happy me komt binnenkort online op bee-foundation.nl.

Kijk door de ogen van de bij
Partners Donne Slangen (ministerie van LNV), Eric Kiers (BASF), Koos Biesmeijer (Naturalis Biodiversity Center) en Titia Wolterbeek (Vlinderstichting) gingen met elkaar in gesprek over de meerwaarde van de bijenstrategie en wat nog moet gebeuren om echt het verschil te maken. Slangen gaf aan dat ongeveer 10% van Nederland bestaat uit natuurgebied. Wat hem betreft moeten we breder kijken dan dat als we de natuur willen versterken. “Breng de natuur dichterbij, want wat dichtbij komt ga je waarderen.” Biesmeijer gaat aan de slag met het meten van de effectiviteit van de initiatieven binnen de bijenstrategie. Doen we samen voldoende om de bijensterfte te stoppen of zitten er gaten in wat we doen? Kiers vertelde over een project in Drenthe waar getest wordt welke zaadmengsels biodiversiteit in akkerranden het meest bevorderen. Wolterbeek vertelde hoe het ‘kleurkeur’ helpt om bij aanbestedingen van ruimtelijk groen ook de waarde van biodiversiteit mee te wegen. En tot slot riep ze iedereen op om bij zijn of haar activiteiten vooral te kijken door de ogen van de bij.

‘Bijtekenaars’
Ook dit jaar zette een aantal nieuwe partners zijn handtekening onder de bijenstrategie. Onder meer de Rabobank, IVN Natuureducatie, Stichting Food4Bees en een aantal boomkwekers en gemeenten gaan zich inzetten voor het behoud van de bij.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet