NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschap metropoolregio in Amsterdamse Agenda Groen

11 aug 2015

De onlangs door B&W vastgestelde Amsterdamse Agenda Groen 2015-2018 kijkt verder dan de stadsrand. De agenda gaat ook over de belangrijke natuurgebieden, nationale landschappen en omvangrijke recreatiegebieden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Investeringen in het groen vinden plaats op basis van cofinanciering, waarbij de Agenda Groen geldt als afwegingskader.

Het groen in de MRA omvat belangrijke natuurgebieden, nationale landschappen en omvangrijke recreatiegebieden, zoals het IJmeer, Vechtplassen, Gooi, Oostvaardersplassen, het Groene Hart, de duinen, Spaarnwoude en Zaanstreek. Naast natuurwaarden hebben sommige landschappen hoge erfgoedwaarden, waarvan de Stelling van Amsterdam en de Beemster zelfs met Unesco-status. Verder hebben de groene gebieden in de regio een stabiliserende werking op het klimaat. Door onder andere calamiteitenberging kan de te verwachten wateroverlast worden opgelost.

Accenten
Binnen het samenwerkingsverband van de MRA is ontwikkeling van het landschap een speerpunt. Landschappelijke voorzieningen worden in samenhang gezien met culturele, infrastructurele, commerciële en toeristisch-recreatieve voorzieningen en waterbeheer. Het vergroten van zowel de bekendheid als de toegankelijkheid van de natuur- en recreatiegebieden in de metropoolregio staat hoog op de agenda. In de Agenda Groen is opgenomen dat er in de groene landschappen rondom de stad vooral moet worden geïnvesteerd in fietsverbindingen en het toevoegen van recreatieve voorzieningen.

Amsterdamse Groengelden
In het Coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam is € 20 miljoen aan Groengelden vrijgemaakt, een verdubbeling ten opzichte van de vorige collegeperiode. Aanvragen voor Groengelden worden op basis van de mate waarin projecten bijdragen aan de doelstellingen van de Agenda Groen beoordeeld. Groengelden kunnen ook door Provincie en buurgemeenten worden aangevraagd. Aanvragen voor groeninvesteringen die tegemoetkomen aan meerdere criteria maken meer kans op een bijdrage uit de Groengelden.

Achtergrond: groene traditie
Al in de Gouden Eeuw recreëerden welgestelde Amsterdammers in het ommeland. Talrijke landgoederen verrezen in alle windrichtingen: west (IJ), zuid (Amstel), oost (Vecht) en noord (Beemster). Dat landschap is in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) als groene scheggen in de uitdijende stad opgenomen. Het landschap was daarbij deels een gegeven (Amstel, IJ) en deels geconstrueerd (Amsterdamse Bos, Sloterplas).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet