NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg is twintig hectare nieuwe natuur rijker

28 sept 2017

Het voormalig landbouwgebied bij de Bolbergweg in Vlodrop is door Provincie Limburg heringericht tot een leefomgeving voor zeldzame diersoorten en kwetsbare plantensoorten.

De herinrichting is tot stand gekomen door een optimale samenwerking tussen Provincie Limburg, gemeente Roerdalen en de agrariërs in en rond het gebied. Het nieuwe natuurontwikkelingsgebied is vrijdag 22 september 2017 officieel geopend door gedeputeerde Hubert Mackus van Provincie Limburg en wethouder Chrit Wolfhagen van gemeente Roerdalen.

Nieuw leefgebied voor zeldzame vlinder en salamander
Voor de herinrichting stond het leefgebied van de dieren en planten die voorkomen in het gebied Bolbergweg onder druk. Het was te droog en te voedselrijk. In de nieuwe situatie is de leefomgeving voor onder andere het donker pimpernelblauwtje sterk verbeterd waardoor dit vlindertje meer overlevingskansen heeft. Deze vlinder komt in Nederland alleen nog in Roerdalen voor.

De mierennesten van de waardmieren in het gebied zijn ontzien bij de afgraving en worden beschermd om verdere verstoring te voorkomen. Deze waardmieren zijn belangrijk omdat ze de larven van het donker pimpernelblauwtje meenemen naar hun nest. Tijdens de herinrichting is onder andere de waterstand verhoogd en is de voedselrijke bovenlaag voor een groot deel afgegraven. Dit zorgt voor een grotere variëteit aan planten en dieren. Daarnaast levert het afvoeren van ca. 3500 m3 grond uit het gebied een bijdrage aan het inundatieprobleem, doordat de bergingscapaciteit van het gebied is vergroot .

Onderdeel van Natura 2000
Natuurontwikkelingsgebied Bolbergweg hoort bij het Roerdal dat deel uitmaakt van Natura 2000, een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Europa dat moet zorgen voor meer biodiversiteit. Het nieuwe natuurgebied is net als het aangrenzende gebied De Turfkoelen, van nature een nat gebied dat pas relatief laat werd gebruikt als hooiland en voor turfwinning. In beide gebieden komen zeer zeldzame dieren voor zoals de kamsalamander en de vlinder het donker pimpernelblauwtje.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet