NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg stelt eindplan Sibelcogroeve vast

24 januari 2020

De Sibelcogroeve, gelegen in de gemeenten Heerlen en Landgraaf, wordt na decennialange zilver-zandwinning door Sibelco heringericht. Dat gebeurt volgens de voorschriften zoals opgenomen in de ontgrondingsvergunning. De inrichtingsverplichtingen zijn uitgewerkt in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde plan van de eindtoestand. Door de inrichting ontstaat een uniek gebied met maatschappelijke meerwaarde.

De groeve heeft een totaaloppervlak van zo’n 100 hectare, die gefaseerd worden ingericht als natuur- en recreatiegebied en vervolgens worden opengesteld en beheerd door Natuurmonumenten, de nieuwe eigenaar. Het eerste overdrachtsmoment is nog dit jaar. Vervolgens zijn er opleveringen in 2032 en een jaar later, in 2033, wordt het huidige bedrijventerrein opgeleverd.

Zilverzandwinning
Met uitzondering van de uiterlijk medio 2020 op te leveren terreingedeelten (waaronder de Zuidplas), heeft Sibelco tot medio 2032 de mogelijkheid om zilverzand uit de groeve te winnen. Dat zilverzand wordt vooral gebruikt bij de fabricage van hoogwaardige producten zoals isolatieglas in de woningbouw, keramische kookplaten, zonnepanelen, windturbines en mobiele telefoons. Ook bij de productie van motorblokken en grof- en fijnkeramiek is zilverzand een onmisbaar onderdeel. De afnemers van Sibelco bevinden zich grotendeels in de regio.

Natuurgebied
Binnen het plangebied wordt meer dan 80 hectare goudgroene natuur gerealiseerd, waarvan ruim 66 hectare binnen het ontgrondingsgebied. Daarnaast wordt nieuwe infrastructuur aangelegd en worden bestaande wandel- en ruiterpaden opgewaardeerd. Daardoor is er in de eindfase sprake van zo'n 9 kilometer aan recreatieve paden. Bezoekers kunnen dan tussen de verschillende uitgestrekte waterpartijen door wandelen en op die manier een kort of lang ‘rondje Sibelco’ maken.

Behalve natuur en infrastructuur worden er op diverse plaatsen inkijk-mogelijkheden in de groeve gerealiseerd alsmede een verblijfplaats voor vleermuizen (in een holle transportbuis) en een honden-strand aan de noordwestzijde van de Zuidplas.

Nieuw hoofdstuk
De Provincie heeft eind 2018 een nieuwe ontgrondingsvergunning verleend aan Sibelco, waarin de eisen voor het eindplan opgenomen waren. Gedeputeerde Ruud Burlet heeft ‘Ontgrondingen’ in zijn portefeuille: “Het eindplan zoals dat nu door ons College is goedgekeurd kent een stevige maatschappelijke meerwaarde. Met dit plan wordt wat mij betreft een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van Sibelco en eerlijk is eerlijk: daar was na een aantal onrustige en complexe jaren ook écht behoefte aan. Ik ben verheugd dat de gebieden nu fasegewijs overgedragen en opengesteld kunnen worden. Ik zie erg uit naar de dag dat ik in de voormalige groeve een prachtige wandeling kan gaan maken, waarbij natuur en historie centraal staan."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet