NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Limburg trekt 1,4 miljoen uit voor Nationaal Landschap

23 jan 2015

De Provincie Limburg trekt 1,4 miljoen euro extra uit voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het geld wordt ingezet voor de aanleg van zo’n 50 ha nieuwe landschapselementen zoals boomgaarden, heggen, graften, holle wegen en poelen. Daarnaast worden nog dit jaar minstens 20 cultuurhistorische elementen opgeknapt.

De provincies zijn sinds 2010 verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van de nationale landschappen. De Provincie Limburg organiseerde in 2013 samen met alle stakeholders onder wie de Heuvellandgemeenten, LLTB, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en VVV Zuid-Limburg een brede conferentie waarna een Plan van Aanpak is opgesteld om het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te verfraaien en verbeteren. In dat plan wordt behalve de aanleg van landschapselementen ook voorzien in het verbinden van natuurgebieden en beekdalen, verdere vergroening en investeringen in projecten die de regio extra aantrekkelijk maken voor inwoners en toeristen. Overleg met boeren, burgers, ondernemers en lokale (vrijwilligers)groepen is een integraal onderdeel van het plan. Boeren krijgen een betere, langjarige vergoeding voor landschapsaanleg en -beheer. Door het creëren van een Streekfonds wordt het voor boeren en burgers makkelijker om te investeren in het landschap op eigen grondgebied. En er wordt grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland gezocht.

De kosten voor de uitvoering van het Plan van Aanpak in 2015 worden geraamd op 2,8 miljoen euro. Waarvan de helft afkomstig is uit lopende afspraken en projecten die door gemeenten worden uitgevoerd. De resterende 1,4 miljoen willen Gedeputeerde Staten putten uit de begroting voor Natuur en Landschap.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck beschouwt het Limburgse landschap als essentieel voor het leefklimaat- en vestigingsklimaat en de economie. Net als het rijke verenigingsleven, de Bourgondische cultuur, de eeuwenoude tradities en de rijke historie. ”We zijn verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteiten van ons landschap en van de mensen die daarin leven”, aldus Van der Broeck. “Het is in ieders belang om daarin te investeren.”

Het Plan van Aanpak geldt als opstap naar een verdere ontwikkeling van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg in de periode 2016-2020 dat later dit jaar in Provinciale Staten aan de orde komt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet