NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meebetalen aan natuur en landschap?

11 maart 2015

Is het mogelijk om burgers en bedrijven te laten betalen voor activiteiten in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in hun eigen streek? En hoe pak je dat aan? Dat is de vraag die Judith Westerink en collega’s van Wageningen UR proberen te beantwoorden in de brochure ‘Kom over de brug’.

Relatief weinig agrarische natuurverenigingen zoeken actief naar financiering onder burgers en bedrijven hun hun streek. Dat lijkt ook een moeizame opgave. “Toch wordt deze vraag steeds urgenter,” zegt Judith Westerink. “De toekomstige financiering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer door de overheid is onzeker. Het Rijk en de provincies gaan vanaf 2016 meer onderscheid maken tussen gebieden om de effectiviteit ervan te vergroten. In sommige gebieden zal er daardoor in de toekomst zeer waarschijnlijk geen subsidie meer beschikbaar zijn. En wat dan?”

Brochure 'Kom over de brug'
In opdracht van het ministerie van EZ is een brochure geschreven die agrarische natuurverenigingen handvatten moet bieden om andere financieringsbronnen te vinden. “Onze brochure gaat over het bereiken van de èchte klanten van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer,” zegt Judith Westerink. “De burgers en bedrijven in de streek. Kunnen en willen zij gaan betalen voor deze diensten of op andere manieren bijdragen? Tot nu toe staat private financiering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer nog in de kinderschoenen. Op kleine schaal zijn enkele gebiedsfondsen opgezet waar bedrijven en burgers aan meebetalen, soms ondersteund vanuit goede doelen, of vanuit initiatieven zoals Streekrekeningen. De vraag is: wat is er nodig voor meer financiering van het landschap door ‘de buurt’?”

Praktische tips
In de brochure staan 10 tips voor agrarische natuurverenigingen en 7 tips voor groene burgergroepen. Deze zijn afkomstig uit het onderzoekproject ‘De buurt als partner voor landschap en agrarische natuur’, waarin met twee agrarische natuurverenigingen een denkproces is gehouden met gesprekken en workshops. Ook zijn daarbij klantgroepen betrokken. De insteek was om met ‘vragers’ concrete vragen te ontwikkelen waar de agrarische natuurverenigingen dan op konden inspelen. Dat resulteerde in de hierboven genoemde tips.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet