NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer biodiversiteit door Vereniging Biotoopverbetering Zuid-Veluwe

4 mei 2017

Provincie Gelderland zet zich in voor een groene(re) provincie waar burgers actief betrokken zijn bij hun natuur en landschap. Hiervoor ondersteunen we een aantal initiatieven. De Vereniging Biotoopverbetering Zuid-Veluwe is er één van.

Vergroten biodiversiteit
Het doel van deze vereniging is meer biodiversiteit, variatie in planten en dieren. ‘We zaaien ruim 6 hectare grond in Renkum in met een speciaal mengsel van wel 30 verschillende soorten zaden,’ legt secretaris Lub van der Weerd uit. ‘Langs verschillende akkers komen randen van verschillende soorten bloemen. Dit is niet alleen een prachtig gezicht, maar ook nog eens goed voor de natuur! Bijen verzamelen er honing. Kleine insecten vinden er dekking. En vogels halen er voedsel vandaan.’

Positieve effecten nabijgelegen akkers
Akkerranden hebben bovendien een positieve invloed op de nabijgelegen akkers. De aanwezige insecten bestrijden luizen en ander ongedierte. Hierdoor hoeven de boeren minder pesticide te gebruiken en zijn plagen makkelijker te bedwingen.

Fietsen en wandelen langs de akkerranden
‘De reacties van de omgeving zijn enorm positief’ aldus van der Weerd. ‘Inzaaien doen we zelf, en daarna kunnen omwonenden en toeristen volop meegenieten. We zetten wandel- en fietsroutes uit met informatieborden over het hoe en waarom. Veel mensen maken hier gebruik van; vooral in juli wemelt het er van de mensen.’

Akker voor de Zonnebloem
‘Met ons project verbeteren we niet alleen de biodiversiteit; we zetten ons ook maatschappelijk in,’ vertelt van der Weerd trots. ‘We zaaien 1 akkerrand in met alleen maar zonnebloemen. Zodra ze bloeien, plukt stichting de Zonnebloem deze. Zij bezorgt de bloemen bij langdurige zieken. Een ontzettend mooi gebaar en ik ben blij dat wij daaraan kunnen bijdragen.’

Planning
De Vereniging Biotoopverbetering Zuid-Veluwe bestaat sinds 1996. Van der Weerd: ‘En het loopt nu erg goed. Dit jaar zaaien we ruim 1 hectare meer grond in dan vorig jaar, dus wel bijna 2 voetbalvelden! Ook hebben we meer boeren weten te strikken voor deelname. Eind april hebben we de akkerranden ingezaaid. En naar verwachting bloeien de meeste bloemen in juli. In die maand (op 7 juli) organiseren we ook een middag, waarop we de akkerranden samen met de regionale pers, subsidieverleners en deelnemende boeren bewonderen.’

Meer aandacht voor biodiversiteit bij agrariërs
De provincie ondersteunt projecten die zich inzetten voor meer variatie in dieren en planten. ‘Biodiversiteit gaat namelijk om allerlei redenen achteruit,’ zegt René van Eijden, projectleider landbouw, natuur en landschap. Vooral met de natuurlijke bestuivers (wilde bijen en zweefvliegen) gaat het slecht. Dat zet de oogst van agrariërs onder druk; veel landbouwgewassen hebben immers bestuivers nodig. Door aandacht te vestigen op dit soort projecten willen we agrarische ondernemers stimuleren om biodiversiteit mee te nemen in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is het gewoon leuk voor Gelderlanders om mooie, bloemrijke randen langs akkers te zien.’

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet