NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer biodiversiteit langs het spoor

3 feb 2017

Begin 2015 werd de Green Deal Infranatuur ondertekend. De Green Deal beoogt de biodiversiteit te stimuleren op en rond infrastructuur. Onder andere ingenieursadviesbureau Sweco en ProRail zijn deelnemers. Zij analyseren op dit moment de inrichting en het beheer van de spoorbermen.

“Nederland telt ruim 7.000 kilometer spoorbaan en wij beheren daardoor meer dan 3.000 hectare spoorbermen. Deze bermen vertegenwoordigen een grote ecologische waarde, die we nog verder willen ontwikkelen. Als maatschappelijke organisatie vinden we dat we die verantwoordelijkheid moeten nemen”, vertelt Gerald Olde Monnikhof, programmamanager duurzaamheid bij Pro Rail. De spoorwegbeheerder wil daarbij verder gaan dan het reguliere onderhoud. “Onze ambitie is om het bermbeheer af te stemmen op de ecologische potentie, en zo de biodiversiteit te bevorderen. Om die verbeterslag te kunnen maken onderzoeken we nu de ecologische kwaliteit van de bermen. En met Sweco brengen we in kaart hoe de bermen worden onderhouden, hoe het beheer is gecontracteerd en waar kansen liggen om dit te verbeteren.”

Vaker maaien?
“Dit voorjaar hopen we de bevindingen te presenteren, zodat ProRail een visie kan ontwikkelen”, vult Rudi van Hedel, projectmanager Biomassa & Biobased Economy van Sweco, aan. “In ons onderzoek nemen we economische, ecologische en duurzame aspecten mee en werken we nauw samen met onderaannemers om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden en de mogelijkheden om tot verbetering te komen. Waar ProRail bovendien naar streeft is het verwaarden van maaiafval. Is het bijvoorbeeld mogelijk om maaisel aan te bieden als biobased grondstof voor energieopwekking, de papierindustrie of als basis voor biocomposieten?”

Vaker maaien
Daarnaast legt hij uit dat uit kostenoverwegingen vaak weinig wordt gemaaid en het maaisel niet wordt afgevoerd. “Door vaker maaien en af te voeren kan je de kruidenvegetatie (waar kleine dieren van afhankelijk zijn) versterken en zo de biodiversiteit stimuleren.” Naar al deze aspecten wordt gekeken. Het doel is een multifunctioneel plan beleid te ontwikkelen waardoor ProRail haar ambitie om in 2030 CO2-neutraal te ondernemen kan verwezenlijken.
- See more at: http://www.greendeals.nl/meer-biodiversiteit-langs-het-spoor/#sthash.rzodRE9W.dpuf

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet