NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer bos in Nederland en Overijssel

5 feb 2020

10% meer bos in 2030 (37.000 hectare in heel Nederland), de vervanging van gekapte bomen en meer bomen in woonwijken. Dat staat in de visie op de toekomst van het Nederlandse bos van minister Schouten van Landbouw en de provincies. Ook in Overijssel komt meer bos.

De roep naar meer bos wordt steeds duidelijker in de samenleving. Minister Schouten, de provincies en andere betrokken partners haken daarop aan met hun plan. Zij gaan voor meer bomen in steden, dorpen, landelijk gebied en natuurgebieden.

Bomen in landschap
Gedeputeerde Ten Bolscher (Overijssel): “Ook toekomstige generaties moeten kunnen genieten van gezond en veelzijdig bos. We willen ook meer ruimte bieden voor bomen en struiken en houtwallen buiten het bos, in het landschap. Dat is goed voor ons allemaal en mooi om te zien. Het is goed voor het vastleggen van CO2, onze waterhuishouding en voor biodiversiteit. Het past ook bij de kringlooplandbouw van de toekomst. We bundelen samen met onze partners de krachten om het aantal landschapselementen in het landschap te laten toenemen en te beheren.” Van de 37.000 hectare nieuw bos komt ook een deel in Overijssel. Er wordt een plan gemaakt waarin staat waar en wanneer in Overijssel nieuw bos of bomen in het landschap worden aangelegd.

Het kappen van bos is soms nodig ter versterking van de biodiversiteit en om open landschappen – zoals heide – in stand te houden en te creëren. In de visie van de minister en de provincies is het uitgangspunt dat deze bomenkap alleen gebeurt als dat echt nodig is en na een zeer zorgvuldige afweging. De voorwaarde is wel dat gekapte bomen altijd worden gecompenseerd. Eén boom eruit betekent minimaal één boom erin. Ook wordt bomenkap na 1 januari 2017 in Natura-2000 gebieden gecompenseerd.

Lees de kamerbrief over de ambities en doelen voor de bossenstrategie

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet