NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer dan 250.000 mensen stemmen voor natuur!

23 juni 2015

Stem voor natuur
De oproep van alle Europese natuurorganisaties om aan de Europese Commissie te laten horen dat de natuur goed beschermd moet blijven heeft al meer dan 250.000 handtekeningen opgeleverd. Met nog drie weken te gaan staat de teller van www.stemvoornatuur.nl op 255.671 stemmen. De Europese Commissie neemt dit jaar de natuurwetgeving onder de loep en daarbij is de kans groot dat deze regels worden uitgekleed. Dat zou een aderlating voor de natuurbescherming betekenen: juist daar waar de natuur goed beschermd wordt is resultaat te zien.

De afgelopen weken buitelden de rapporten met slecht nieuws over elkaar heen, maar alle rapporten lieten ook een positief geluid horen: daar waar de Europese natuurbeschermingswetten goed worden toegepast is direct resultaat te zien. Zeearend, lepelaar, kraanvogel… het zijn een aantal van die successen die we in Nederland te danken hebben aan de Europese natuurbescherming.

Het uitkleden van die wetten zou funest zijn en daarom is Vogelbescherming samen met Natuurmonumenten en het WNF gestart met de actie www.stemvoornatuur.nl. Wie natuurbescherming een warm hart toedraagt kan op deze site, met één simpele klik, zijn stem aan Europa laten horen.

De Europese Commissie heeft alle Lidstaten ook gevraagd naar het oordeel van de natuur-, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties over hoe effectief de Europese natuurregels onze natuur beschermen. Vogelbescherming is de vertegenwoordiger van de Nederlandse organisaties en heeft mede namens hen deze uitgebreide vragenlijst ingevuld aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. De vragen en antwoorden zijn hier terug te lezen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet