NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer duurzame ontwikkeling veehouderijbedrijven

2 maart 2017

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met de voorstellen om de ontwikkeling van de veehouderij te verduurzamen, het zogenaamde Plussenbeleid. Bouwblokmaten verdwijnen uit de Omgevingsvisie en -verordening.

We stellen geen eisen aan de maximale grootte van bouwblokken, maar gaan agrariërs verplichten om extra te investeren bij het uitbreiden van hun veehouderijbedrijven. Daarnaast moeten ze bij uitbreidingsplannen de omgeving via een dialoog betrekken. Deze nieuwe aanpak hebben we in samenwerking met veel partners ontwikkeld. Provinciale Staten hebben woensdag 1 maart ingestemd met de voorstellen.

Zoektocht naar mogelijkheden voor verduurzaming landbouwsector
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor Landbouw: ’Met gemeenten, Provinciale Staten (PS), de landbouwsector en vele andere partijen hebben we gezocht wat ruimtelijk mogelijk is om de veehouderij te verduurzamen. Nu is het aan gemeenten om dit beleid lokaal te vertalen.’ Uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijbedrijven is gekoppeld aan extra investeringen in duurzame maatregelen. Agrariërs moeten extra investeren in maatregelen gericht op dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit ter hoogte van 8% van hun investering.

Plussenbeleid in ruimtelijk beleid gemeenten
Gemeenten verwerken dit Plussenbeleid in hun ruimtelijk beleid. Bestaande rechten op uitbreidingsmogelijkheden blijven bestaan totdat een gemeentelijk bestemmingsplan is geactualiseerd. In overleg met gemeenten gaan we hen ondersteunen bij het lokaal uitwerken van het Plussenbeleid. Vanaf maart 2017 vinden hierover gesprekken met gemeenten plaats. Daarbij stellen we bestaande handreikingen digitaal beschikbaar over bijvoorbeeld een goede dialoog en invullen van de plussen.

Sloop en apk-keuring voor milieu
Op verzoek van PS gaan we bij de uitvoering toetsen of de maatregelen die de gezondheid verbeteren optimaal worden uitgevoerd. En volgen we nauwlettend of kleinere gezinsbedrijven onevenredig zwaar worden getroffen. Ook gaan we gemeenten stimuleren om de sloop van agrarische gebouwen te laten plaatsvinden op terreinen van boeren die met hun bedrijf zijn gestopt. Daarbij willen we voorkomen dat die gesloopte stallen weer een nieuwe agrarische bestemming krijgen en werken we met een sloopfonds om financiële transacties tussen ondernemers te voorkomen. Tenslotte werken we de milieu-apk-keuring verder uit binnen de Agenda Vitaal Platteland. Op deze agenda staan ideeën om te komen tot een blijvend gezond Gelders platteland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet