NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer flexibiliteit voor Ruimte voor Ruimte

2 okt 2015

Met een koerswijziging krijgt de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) betere mogelijkheden om bouwtitels te verkopen. Daarvoor doen Gedeputeerde Staten van Brabant een voorstel aan Provinciale Staten.

Doel van de ORR is om de resterende € 103 miljoen terug te verdienen die de provincie in het verleden investeerde in de sanering van onder meer stallen en glastuinbouw.

Woningbouwkavels
Een bouwtitel is een recht om op een perceel waar geen bouwbestemming op zit, toch te mogen bouwen. Daarmee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om in het buitengebied waar niet gebouwd mag worden toch woningen te bouwen.
Het totale saneringsbedrag van € 216 miljoen is ingezet voor de sloop van stallen, glastuinbouw, overtollige bebouwing en voormalige militaire terreinen. De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte is in 2001 opgezet om de kosten terug te verdienen via de ontwikkeling en verkoop van woningbouwkavels. Op dit moment moet nog € 103 miljoen terugverdiend worden.

Marktconforme prijzen
Tot nu toe ontving de provincie voor iedere verkochte Ruimte voor Ruimte kavel een vaste vergoeding van de ORR, ongeacht grootte of locatie van de kavel. Door de vaste vergoeding los te laten, maar wel vast te houden aan het beoogde eindresultaat, ontstaat binnen de ORR meer flexibiliteit om Ruimte voor Ruimte kavels – in samenwerking met gemeenten - marktconform uit te geven en om in te spelen op toekomstige behoeften in de woningmarkt. Zo kan de ORR in de toekomst bijvoorbeeld andere producten ontwikkelen dan alleen vrije kavels. Ook wordt het mogelijk marktpartijen te betrekken bij het ontwikkelen van locaties.

Provincie enige participant
In de eerste 9 jaar heeft de ontwikkelingsmaatschappij een goed rendement behaald. Door de verslechterde vastgoedmarkt is het resultaat echter onder druk komen te staan. Voor de provincie staat het terugverdienen van de saneringskosten voorop. Om die kans te vergroten besloot de provincie een jaar geleden zeggenschap in de organisatie te krijgen door 2 andere participanten – met een gezamenlijk bezit van 48% van de aandelen - uit te kopen. Gedeputeerde Staten hebben deze week besloten ook het belang van de derde participant, de Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling, over te nemen. Provinciale Staten worden gevraagd hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet