NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer ontwikkelruimte door de Crisis- en herstelwet

1 nov 2016

Wonen in een oude haven, horeca op een industrieterrein of een innovatieve duurzaam plan mogelijk maken. Dat doen al meer dan een kwart van de gemeenten met behulp van de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet hen biedt. Meer dan 150 projecten worden op deze manier mogelijk of versneld uitgevoerd. Nu al aan de slag met instrumenten die straks bij de omgevingswet praktijk worden.

Spoorzone wordt bruisend onderdeel van de stad
Op 1 november 2016 is de zesde voortgangrapportage Crisis- en herstelwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit deze rapportage blijkt dat gemeente- en provinciebesturen enthousiast aan de slag zijn gegaan met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. Veel gemeenten kiezen ervoor om via dit instrument uit de Crisis- en herstelwet hun organisatie voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Daarnaast zijn gemeenten erg te spreken over de mogelijkheden die het experiment met het ontwikkelingsgebied biedt. Zo maken ze gebruik van de mogelijkheid om in hun ruimtelijke plan extra ruimte te creëren om moeilijke gebieden toch te ontwikkelen. Denk hierbij aan een bedrijventerrein zoals Soesterberg-Noord, een industriegebied zoals Strijp S in Eindhoven of een gebied als Spoorzone Tilburg.

Duurzame innovatie, goed voor het milieu en de economie
Een aantal gemeenten en provincies geeft ruimte aan duurzame innovatieve technieken. Denk hierbij aan een Solar Park in Brummen en duurzaam stortbeheer in Flevoland. Goed voor het milieu en goed voor de economie. Bij duurzaam stortbeheer wordt gebruik gemaakt van natuurlijk afbraakprocessen, waardoor er minder vervuiling en minder methaanuitstoot plaats vindt.

Meer ervaring leidt tot meer snelheid
Projecten komen sneller van de grond doordat er alleen bezwaar kan worden gemaakt op inhoudelijke gronden en de bestuursrechter binnen zes maanden uitspraak moet doen. De Raad van State voldoet in 60% van de beroepszaken in 2016 aan de zes-maanden-termijn tegenover 45% in 2015.

Over de Crisis- en herstelwet
Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) van kracht. De wet is ontstaan in een periode van economische en financiële crisis en bevat mogelijkheden om ruimtelijke
projecten vlot te trekken, procedures te versnellen en geeft stimulansen aan duurzame innovaties. Eind 2016 zijn er meer dan 150 Chw -projecten bij AMvB aangewezen in veertien tranches. De looptijd van de Chw is verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk opgaan in de Omgevingswet.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet