NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer ruimte voor Drentsche Aa

16 sept 2015

De inrichting van Westerlanden-Besloten Venen in het Drentsche Aa-gebied is begonnen. Gedeputeerden Henk Staghouwer en Henk Jumelet (Drenthe)haalden met een kraan de eerste happen uit de dijk van de beek, die zo meer ruimte krijgt om buiten haar oevers te treden. Zo wordt het gebied van ruim 150 hectare gevarieerder, natter en natuurlijker. Het project kost ruim 1 miljoen euro en is in 2016 klaar.

Beekdallandschap
De inrichting van Westerlanden-Besloten Venen, een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, is het laatste project van de herinrichting Haren die in 1998 begon. Het gebied moet een beekdallandschap worden met vochtige hooilanden en overstromingsgebieden, waar bevers, otters, dotterbloemen en blauwborsten (vogelsoort) zich thuis voelen. Tijdens de werkzaamheden organiseert de landinrichtingscommissie excursies voor belangstellenden.

Maatregelen
Her en der komen bankjes, picknicktafels en een bruggetje om nog beter van het gebied te kunnen genieten. Diverse fietspaden worden verhard en verbreed. De waterstanden in het gebied worden verhoogd. Een kade en een nieuw gemaal op de grens van het natuurgebied in Besloten Venen voorkomen dat de omgeving daar last van krijgt.

Verbinding Zuidlaardermeergebied
Tegelijk met de inrichting van het gebied wordt een begin gemaakt met de verbinding met het Zuidlaardermeergebied. Deze zone wordt in de toekomst verder ingericht. Verder worden houtwallen aangelegd en hersteld. Er komen nieuwe dammen, hekken, watergangen en natuurvriendelijke oevers.

Natuurbeheer
In Westerlanden neemt Staatsbosbeheer in samenwerking met Landgoed Blanckenborch het natuurbeheer voor zijn rekening. In Besloten Venen zullen twee particuliere natuurbeheerders dit samen doen met Blanckenborch.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet