NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer vogels en insecten door Hallerlaakse kruidenplanten en -bloemen

7 sept 2020

In de zomer van 2020 stond een veld in het gebied Hallerlaak bij vorden voor het eerst in bloei. We zaaiden deze grond in 2019 in met rogge en allerlei kruiden. Door de vele klaprozen en korenbloemen was het een toeristische attractie. De meeste soorten leveren voldoende zaad op om andere nieuwe akkers in de buurt mee in te zaaien. Ook trekken de kruiden insecten en vogels aan.

De kruiden op het veld noemen we ook wel akkerkruiden. Ze trekken veel insecten aan, zoals hommels, bijen en vlinders. Ook de zeldzame kleine parelmoervlinder laat zich zien op het veld bij Hallerlaak. Speciale akkervogels zoals geelgors, patrijs en kwartel krijgen dankzij de akkers een steuntje in de rug: ze kunnen er het hele jaar voedsel vinden. Met dit zogeheten akkerreservaat blijven dus niet alleen een aantal kruiden voortbestaan, maar worden ook andere (dier)soorten geholpen.

Biodiversiteit vergroten
Voor een sterke natuur is het belangrijk dat er meer afwisseling in planten- en diersoorten komt.. Dat noemen we biodiversiteit. Het vergroot de overlevingskansen van planten en dieren. De natuur is hierdoor minder kwetsbaar voor ziektes. Een sterke en afwisselende natuur zorgt voor schoon (drink)water en is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte en droogte. Een rijke natuur levert ook voedsel en grondstoffen, bijvoorbeeld voor het bouwen van huizen, het maken van kleding en medicijnen.

Landbouwgrond inrichten als natuur
Provincie Gelderland koopt daarom landbouwgrond en richt die in als natuur. We beheren de grond in het begin zelf. Daarna verkopen we de gronden als natuurgebied. Afhankelijk van de plek en de mogelijkheden ontwikkelen we er niet alleen bos, grasland of moeras: er is ook aandacht voor nieuwe akkerreservaten. Een stuk nieuwe natuur langs de beek Hallerlaak bij Vorden is daarom niet alleen met grasland rijk aan kruiden en dieren en vochtig hooiland ingericht. We richtten ook een paar nieuwe akkers met kruiden in.

Meer akkerreservaten
Akkerkruiden groeien tussen het graan en komen altijd al voor op onze akkers. Boeren gebruiken steeds schoner graanzaad, bestrijdingsmiddelen en drijfmest. Bovendien kiezen ze vaker voor mais als gewas. Dit zorgt ervoor dat tientallen bedreigde akkersoorten bijna of zelfs helemaal uit Nederland zijn verdwenen. Met akkerreservaten zoals in Hallerlaak brengt provincie Gelderland akkerkruiden weer terug in het landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet