NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer weidevogels door polderwindmolens in de Lopikerwaard

3 juni 2016

In de Lopikerwaard zijn 1 juni 2016 drie polderwindmolens in gebruik genomen. Met deze molens kan het waterpeil van weilanden omhoog gebracht worden waardoor ze grotendeels onder water komen te staan en zogenaamde plasdraspercelen ontstaan. Ze zijn een geweldige aanwinst voor de weidevogels die houden van de natte graslanden.

Het bestuur van Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard e.o. heeft zich ingezet voor plaatsing van de polderwindmolens, met financiële steun van de provincie Utrecht

Duurzaam behoud weidevogels
De weidevogelstand is ondanks veel aandacht de afgelopen 30 jaar achteruitgegaan. De provincie wil voor een duurzaam behoud van de verschillende soorten weidevogels zorgen.

Waterpeil omhoog
Weidevogels voelen zich helemaal op hun plek op plasdraspercelen en het trekt dan ook verschillende soorten aan zoals de kievit, tureluur en de grutto. Het gewenste waterpeil op de plasdraspercelen ligt hoger dan het gemiddelde waterpeil in de directe omgeving en kan daardoor vaak alleen kunstmatig op peil worden gehouden. De polderwindmolen doet dit op een geruisloze manier waardoor er geen verstoring van de weidevogels is. Voorheen gebeurde dit vooral door inzet van een pomp aangedreven door een tractor. Met de komst van de polderwindmolens is de inzet van de tractor overbodig.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet