NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Menukaart voor ontwikkelingen in Gelders buitengebied

29 juni 2017

Sinds 22 maart geldt het Plussenbeleid voor veehouderijen. Nu zijn de Gelderse gemeenten aan zet om deze werkwijze in de praktijk te brengen. De gemeenten in de FoodValley doen dit op een inspirerende manier. Hun Menukaart gaat een stapje verder en richt zich op alle (bouw)activiteiten buiten de bebouwde kom.

Plussenbeleid: duurzame ontwikkeling veehouderijen
Het Plussenbeleid geeft kaders aan veehouders die hun bedrijf verder willen ontwikkelen. Met meer oog voor duurzaamheid. Dit door in gesprek te gaan met de omgeving én extra te investeren in dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit. Natasha Groot, projectleider Gelders Plussenbeleid: ‘Zo leveren ze een plus aan de buurt. Waarin ze het best kunnen investeren, hangt af van hun situatie en omgeving. Het is maatwerk.’

Invullen Plussenbeleid door Menukaart
We hebben het Plussenbeleid in maart vastgesteld. De bal ligt nu dus bij de gemeenten. ‘Zij moeten dit kader verwerken in hun ruimtelijke plannen en vervolgens in de praktijk brengen,’ legt Groot uit. ‘Bij de meeste gemeenten komt het aanvullend op de bestaande regels, maar FoodValley gaat nog een stapje verder. Zij hebben een eigen werkwijze in het leven geroepen: de Menukaart. Hiermee richten ze zich niet alleen op de veehouderij, maar op alle (bouw)activiteiten in hun buitengebied.'

Ontwikkelen in ruil voor maatschappelijke plus
De kern van de Menukaart is vergelijkbaar met die van het Plussenbeleid. Ondernemers hebben ruime mogelijkheden om te ontwikkelen in ruil voor een maatschappelijke bijdrage. ‘Zo kunnen ze bijvoorbeeld het landschap verbeteren, hun duurzaamheid vergroten of milieuvriendelijker werken,’ vertelt Heidy Smit van de regio FoodValley. Een mooi voorbeeld: bij het uitbreiden van zijn agrarische bedrijf van 4000 vierkante meter besteedde een ondernemer ruim €80.000 aan een bos van 1.2 hectare. Ondernemers hebben voor de bijdrage keuze uit een breed palet aan mogelijkheden. Vandaar de naam Menukaart.’

Proefprojecten met mooie resultaten
In 2013 werden de eerste contouren van de Menukaart geschetst. De jaren erna kreeg het steeds meer body. In 2016/2017 lanceerden FoodValley zelfs 5 proefprojecten om de werkwijze aan de praktijk te toetsen. De resultaten mochten er zijn. Zo leverde de Menukaart bij initiatieven kwaliteitswinst op. Smit: ‘’Er was bijvoorbeeld een buurtgesprek bij een ondernemer wiens buren ook allemaal ondernemer waren. Aanvankelijk zeiden ze: ‘We leggen de buurman geen strobreed in de weg’. Maar na doorpraten bleek er wel overlast te zijn waar ze relatief eenvoudig iets aan konden doen. Zo was op het einde van de avond iedereen tevreden.’

Provincie
Provincie Gelderland is erg te spreken over de werkwijze van FoodValley. Projectleider Groot: ‘De Menukaart stuurt op mogelijkheden en ziet elke ontwikkeling als kans. Met de proefprojecten hebben ze een paar mooie voorbeelden gegeven van wat het oplevert. In de meeste gevallen bleek er niet alleen winst voor de omgeving in te zitten, maar ook voor de ondernemers. Deze wapenfeiten maken de Menukaart voor ons een inspiratiebron. Ook voor het Plussenbeleid hebben we er leringen uit getrokken.’

Symposium
5 juli wordt de Menukaart gelanceerd met het symposium ‘Aan de slag met de Menukaart.’ Speciaal voor alle Gelderse ondernemers, burgers, ambtenaren en Raads- en Statenleden. Mis het niet! Dit is de ideale gelegenheid om u klaar te stomen voor het werken met de Menukaart. Ook komt u hier te weten hoe u meer kunt sturen op maatwerk en kwaliteit. Bekijk de uitnodiging voor alle praktische informatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet