NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Merwedekanaalzone waterbestendig en gezond

10 maart 2017

Een compacte stadswijk kan waterbestendig, groen en gezond zijn. Dat bewijzen de landschapsarchitecten van LINT. Zij hebben in opdracht van het innovatieprogramma van de provincie Utrecht en in samenwerking met de gemeente en het waterschap ontwerpend onderzoek gedaan. Dit onderzoek is gedaan in de Merwedekanaalzone. De resultaten zijn positief. Zij hebben laten zien dat zelfs in een compacte stadswijk heel veel mogelijkheden zijn om in de openbare ruimte water en groen van hoge kwaliteit toe te voegen.

Met zelf ontwikkelde rekenmodellen en een matrix heeft LINT inzichtelijk gemaakt wat de diverse ontwerprichtingen het gebied kunnen bieden. Het resultaat laat groene straten, een kanaalpark en waterpleinen zien. Ook op privaat terrein zijn veel oplossingen wenselijk en mogelijk. Denk hierbij aan waterbergende daken en groene tuinen.

Zo’n 10.000 woningen bouwen op een compact stuk grond kan zorgen voor onder andere wateroverlast en te weinig groenvoorzieningen. Dit kan leiden tot een grauwe versteende wijk. Door slim om te gaan met water en groen wordt ook de Merwedekanaalzone een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet