NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Minder stikstof in natuurgebieden

19 dec 2014

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies zijn het eens over de uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Vanaf 10 januari 2015 liggen het ontwerp programma aanpak stikstof, de milieueffectrapportage en de gebiedsanalyses ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan hierop reageren.

Dijksma: 'Ik ben zeer verheugd dat wij deze stap met elkaar hebben gezet. Dit is goed voor zowel de natuur als het bedrijfsleven.’

Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel: ‘Vandaag is een belangrijke stap gezet. De PAS is van groot belang voor zowel de versterking van de regionale economie als de versterking van de natuur. In de regio wordt hier met smart op gewacht.’

Natuurgebieden
In Nederland zijn meer dan 115 Natura 2000-gebieden die een te hoge belasting van stikstof hebben. Dat komt door economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie. De PAS vermindert de stikstofbelasting in deze gebieden. Daarnaast vergroten ecologische maatregelen de draagkracht van Natura 2000-gebieden. Daarmee worden economische activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden mogelijk gemaakt.
Samenwerking

Met de PAS pakken verschillende overheden de stikstofproblematiek gezamenlijk aan: de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Defensie en de provincies. Bij de uitvoering van de PAS werken ook waterschappen mee.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet