NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minder zink en cadmium in Brabantse bodem

29 juni 2015

Op 28 juni kwam een eind aan het milieuprogramma voor de bestrijding bodemverontreiniging in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Daarbij werden op grote schaal zware metalen zoals zinkassen verwijderd uit de bodem.
Zinkassen bij boerderij

Op het slotevenement sprak gedeputeerde Johan van den Hout over de rol die kinderen kunnen spelen bij het schoonhouden van de bodem. Naar de aanloop van het evenement kregen zij speciaal les hierover. Sinds 2001 is de verontreiniging in de bodem aangepakt rondom de Kempen in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Na het slotevenement op 28 juni is het tijd om de balans op te maken.

125 voetbalvelden
In totaal werden in dit project ruim 1000 particuliere locaties met zinkassen gesaneerd. Ook zijn 40 km onverharde zinkaswegen en 53 km waterbodems schoon gemaakt. 1100 km verdachte zinkaswegen werden hiervoor onderzocht. Met het weggraven van grond, slib en zinkassen is totaal 14.000 ton zink uit het milieu gehaald. 1,5 miljoen ton verontreinigde bodem werd gesaneerd. Dit komt overeen met 900.000 m3 (kuub). In lagen van 1 meter dik is dit een hoeveelheid gelijk aan ca. 125 x het veld van het PSV-stadion. Naast het zink werd 530.000 m3 aan verontreinigd slib afgevoerd en ook 13.000 kilo cadmium verwijderd.

Niet alle percelen gesaneerd
282 percelen werden niet gesaneerd ondanks de ernst van de verontreiniging. De sanering was uiteindelijk te duur, de financiële middelen ontbraken of het kwam niet tot overeenstemming met de erfgenamen. De totale kosten van het project bedroegen € 145 miljoen. Daarvan werd door de provincies 13 miljoen bijgedragen en door het Rijk € 110 miljoen. De rest kwam voor rekening van waterschappen, gemeenten en particulieren. Het projectbureau ABdK, verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, bestond uit ambtenaren van provincies Noord-Brabant en Limburg.

Wat zijn zinkassen?
Zinkassen zijn oude restanten van verhit zinkerts, een afvalproduct van de voormalige zinkindustrie in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Ze zijn in het verleden veel gebruikt om wegen, paden en erven mee te verharden. Zo zijn ze over een groot gebied verspreid en hebben bodemverontreiniging met zware metalen veroorzaakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet