NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Schouten: Het Natuurnetwerk en Natuurpact liggen goed op schema

9 mrt 2018

Er waren veel vragen vanuit de Kamer over de Oostvaardersplassen naar aanleiding van de recente discussie over het al dan niet bijvoeren van dieren. De minister vindt dat de verantwoordelijkheid bij de provincie Flevoland ligt. Zij was niet bekend met signalen richting het ministerie van LNV over het feit dat Flevoland er binnen hun beleidsvrijheid niet uit zou komen. Verder is er een Kamerbrief toegezegd ten aanzien van technische zaken met o.a. details over de bevoegdheidsverdeling Natura2000.

Ook gaat de minister met provincies in gesprek over het advies dat de Commissie Van Vollenhove heeft opgesteld over de transitie naar Nationale Parken van de toekomst. Deze Commissie heeft eerder op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Dam de verkiezing van het mooiste natuurgebied begeleidt en adviseert nu over verdere ontwikkeling van deze parken. Onderdeel van dat gesprek zijn ook de middelen. In het debat gaf de minister aan dat - met de decentralisatie van natuurbeleid - ook de verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken bij de provincies ligt en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de financiering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet