NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Moeras Oostvaardersplassen krijgt ‘reset’

15 okt 2018

De moerasreset Oostvaardersplassen is officieel gestart. Gedeputeerde Harold Hofstra haalde, samen met Nick de Snoo van Staatsbosbeheer en Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland, 15 oktober 2018 de eerste emmer water uit het moeras. Door de hoogte van de stuw aan te passen, loopt de grote plas van het moerasgedeelte niet meer vol met regenwater. Daardoor valt het westelijk deel van het moerasgebied in de loop van de komende jaren droog. Daarna moet de plas weer vollopen. Het gehele proces duurt ten minste 4 jaar.

Waarom een reset
Afgelopen jaren is er veel open water ontstaan in de Oostvaardersplassen. Daardoor heeft het riet zich niet kunnen verjongen. Rietland is nodig als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. De moerasreset moet zorgen voor een groter, vitaler rietmoeras. Op de middellange termijn van 15 tot 20 jaar komt er naar verwachting 500 hectare rietmoeras bij. Goed nieuws dus voor de moerasvogels. Tijdens de reset valt de grote plas gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen. Dat is weer goed voor andere vogelsoorten. Natuurliefhebbers kunnen de komende jaren hun hart ophalen. De vogels staan op één in de Oostvaardersplassen.

Hand aan de kraan
Hoe de moerasreset precies gaat verlopen is nu niet te voorspellen. Daarom wordt de reset 'met de hand aan de kraan' uitgevoerd. Door de droge zomer van 2018, wordt tot de zomer van 2019 het huidige waterpeil behouden. Vanaf het najaar van 2019 wordt het peil verder verlaagd door water in het Markermeer te pompen. Daarbij wordt goed gekeken naar de waterkwaliteit. In de zomer van 2020 daalt het peil nog verder door verdamping. Het is de bedoeling dat het waterpeil vanaf september 2021 geleidelijk te verhogen tot het voorjaar van 2022. Daarna volgt een actiever peilbeheer dan voorheen. Voor de vissen betekent de moerasreset dat er minder water zal zijn. Karpers worden daarom gevangen en uitgezet in het Markermeer. Ook met de andere vissen wordt zorgvuldig omgegaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet