NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mogelijk eerste leefgebied van de wolf in Nederland

31 jan 2019

Heeft de wolf zich definitief gevestigd in Nederland? Als half februari 2019 uit DNA-onderzoek blijkt dat de uitwerpselen van dezelfde wolf zijn als een halfjaar geleden, is er officieel sprake van het eerste leefgebied van de wolf in Nederland in 200 jaar.

Een blijvertje ‘We hebben afgelopen jaar 1.600 meldingen binnengekregen’, vertelt Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt van de organisatie Wolven in Nederland. ‘De meeste meldingen zijn niet afkomstig van een wolf, maar onze vrijwilligers hebben wel een paar duidelijke sporen gevonden. We weten dat er 2 wolven op de Veluwe rondlopen. Afgelopen weekend zijn we het veld ingetrokken om zoveel mogelijk uitwerpselen te verzamelen. Wageningen Environmental Research verricht momenteel de genetische analyse. Zijn de uitwerpselen van dezelfde wolf, dan spreken we niet meer over zwervende, maar over territoriale wolven. Maar uit camerabeelden hebben we de indruk dat zeker 1 wolf een blijvertje is.’

Wolvenplan
Ook provincie Gelderland zit niet stil. Vorige week is in overleg met de andere provincies het wolvendraaiboek vastgelegd. Hierin staat hoe de provincie omgaat met zwervende en territoriale wolven. ‘De wolf is een Europees beschermde diersoort en kiest zelf zijn eigen leefgebied. Wij hebben een taak om de wolf te beschermen, maar wij hebben ook een taak om schapen te beschermen’, licht gedeputeerde Peter Drenth toe. De komende 3 jaar vergoedt de provincie alle schade die de wolf veroorzaakt. Nadat het leefgebied van de wolf is vastgesteld, worden preventieve maatregelen in dat gebied ook vergoed.

Preventieve maatregelen
Een gemiddeld leefgebied van een wolf beslaat 200 vierkante kilometer. Lelieveld: ‘Dat gebied kunnen we behoorlijk precies in kaart brengen, omdat de wolf de grenzen van zijn gebied markeert met keutels.’ Volgens hem zijn preventieve maatregelen gemakkelijk te nemen met elektrische omheining van graasgebieden voor vee. Dirk Dekker, bestuurder LTO Noord, regio Oost, is het daar niet mee eens. ‘Alleen afgebakende zones met een maximum aantal dieren en de mogelijkheid om ze af te schieten zodra ze daarbuiten komen, werkt afdoende. Nederland is een te dichtbevolkt land, en daarin is eigenlijk geen plaats voor de wolf.’ Met afschieten los je volgens Lelieveld niets op. ‘Het zijn schuwe dieren die in onze buurlanden nauwelijks overlast veroorzaken wanneer gewerkt is aan goede preventie.

In gesprek
De provincie wil de komende tijd in gesprek gaan met inwoners van het mogelijke leefgebied. Drenth: ‘We vinden het belangrijk dat alle partijen, waaronder LTO en gemeenten, constructief en actief meedenken. Samen moeten we bekijken wat nodig is om te zorgen dat mens en wolf naast elkaar kunnen samenleven zonder onaanvaardbare overlast.’

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet