NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nadere uitleg over verjaging ganzen in Friesland

19 dec 2014

Op 1 november 2014 is de Fryske guozzenoanpak ingegaan. Een belangrijk doel van de aanpak is het verjagen van ganzen naar de foerageergebieden. Hiervoor ontvangt de boer een deelnemersvergoeding. Het verjagen met ondersteunend afschot moet door de jagers worden uitgevoerd. De jagers gaven echter aan dat zij de regels omtrent het afschot niet duidelijk genoeg vonden. Zij hebben hun inzet beperkt uit angst voor sancties. Daarom zijn er aanvullende afspraken gemaakt.

Regels voor de jager
De discussie gaat over de term ‘invallende ganzen’. Afschieten is dan slechts toegestaan bij ganzen die rondcirkelen boven een perceel met een gewas, met als doel daar neer te strijken en te gaan eten. De vraag is dan: “Wat is het verschil tussen een gans die komt aanvliegen en een gans die rondcirkelt?” Daarover zijn nadere afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat de jager niet persé op het perceel hoeft te zitten. Hij mag ook op een ander, naastliggend, perceel zitten om te schieten. Dit perceel moet wel met gewas verbouwd zijn, bijvoorbeeld met gras. Eerder was al afgesproken dat er winterrust heerst in de maanden januari en februari. Er wordt dan niet verjaagd en geschoten, uitgezonderd op de kwetsbare gewassen.

Verduidelijking
Voor dit seizoen (2014/2015) wordt dit in een toelichting verduidelijkt. Deze wordt aan alle partijen toegezonden en op de website geplaatst. Voor het volgende seizoen (2015/2016) wordt voorgesteld om de verordening (de provinciale wet) op dit punt aan te passen. Daar zijn de partijen het over eens. Provinciale Staten moeten hier over besluiten.

Foerageergebieden
In de foerageergebieden mogen ganzen niet verjaagd en geschoten worden. Juist in de foerageergebieden mogen de ganzen vrij eten en rusten. Buiten de foerageergebieden mogen de ganzen verjaagd worden zodat ze leren om direct naar de foerageergebieden te gaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet