NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationaal Park voor de hele Heuvelrug

6 juli 2016

De provincie Utrecht werkt toe naar een groot Nationaal Park voor de hele Heuvelrug. Het college van Gedeputeerde Staten ging hierover afgelopen dinsdag in gesprek tijdens een werkbezoek aan landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. De ambitie is één Nationaal Park Nieuwe Stijl, bestaande uit een robuust aaneengesloten gebied met unieke natuurwaarden, van Gooimeer tot Grebbeberg. Met tal van (deels nieuwe) gebiedspartijen, de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten wordt de komende tijd aan deze ambitie gewerkt.

Bijzondere kwaliteit
Een Nationaal Park voor de gehele Heuvelrug wordt een aangesloten uniek gebied van natuur en cultuur, dat de potenties van het gebied optimaal benut en een stevige basis biedt voor het behoud van de bijzondere kwaliteit voor de toekomst. Deze ambitie is opgenomen in het coalitieakkoord van de provincie en sluit aan bij de inspanningen van de betrokken gebiedspartijen.

Kracht van groene ruggengraat
Voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Janine Caalders benadrukte tijdens het bezoek de kracht van deze groene ruggengraat voor de provincie en voor de Gooi en Vechtstreek. Het woon- en vestigingsklimaat van de Topregio Utrecht wordt bijvoorbeeld mede gevormd door deze ruggengraat. Eigenaar van landgoed Eyckenstein de heer Van Boetzelaer vertelde het college over het landgoed, de uitdagingen en de verwachtingen die hij heeft van een Nationaal Park Nieuwe Stijl. De heer Boetzelaer benadrukte daarbij het belang om te blijven werken aan de groene motor en daarbij vooral ook met concrete oplossingen te komen. Het college was enthousiast over de interessante verhalen die werden verteld en was blij te zien dat de betrokken partijen steeds meer samen optrekken.

Economische waarde
Belangrijk onderwerp in het proces Nieuwe Stijl is het concretiseren van de alom erkende economische waarde van natuur, landschap en erfgoed van de Heuvelrug. Aan de hand van drie initiatieven is gesproken over de mogelijkheden om natuur en economie meer met elkaar te verbinden, om zo een sterke basis te krijgen voor de bescherming en ontwikkeling van de Heuvelrug. De status van Nationaal Park helpt daarbij.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet