NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natura2000 oppakken met Duitse buren

22 maart 2018

Grensoverschrijdende samenwerking bij de versterking van de natuur is belangrijk. De gemeente Dinkelland bijvoorbeeld, die bestuurlijk trekker is voor de natuurmaatregelen in het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld, heeft goede contacten met Duitse overheden en organisaties. Daardoor kan zij metingen in het gebied uitvoeren en een grondwatermodel bouwen.

Die Duits-Nederlands samenwerking stond ook centraal tijdens het werkbezoek van gedeputeerde Hester Maij aan Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Bij het bezoek waren naast de gemeente Dinkelland en andere partners in het gebied ook Duitse partners aanwezig, waaronder burgemeester Thomas Berling van de gemeente Nordhorn.

De Natura 2000-gebieden zijn het leefgebied voor (zeldzame) planten, vogels en andere dieren. De beschermde natuurgebieden stoppen niet bij de Overijsselse grens. Sommige gebieden, waaronder Bergvennen en Brecklenkampse Veld, lopen door tot in Duitsland. De gemeente Dinkelland heeft het belang van grensoverschrijdende samenwerking al vroeg onderkend. Wethouder Benno Brand van de gemeente Dinkelland geeft aan: “Wij hebben sterk geïnvesteerd in de relatie met onze Duitse buren door in gesprek te gaan met de betrokken instanties en grondeigenaren, hen uit te nodigen voor gebiedsbijeenkomsten en de brieven en nieuwsbrieven in het Duits te vertalen.”

Vorig jaar heeft de provincie Overijssel de brochure ‘Natura 2000 langs de grens’ ontwikkeld. De brochure geeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten aan beide kanten van de grens en geeft een beeld van hoe agrariërs in het grensgebied tegen de aanpak van Natura 2000 aankijken. “Natuur houdt niet op bij de grens en gaat inwoners aan beide zijden van de grens aan. Het is daarom belangrijk om als buren met elkaar het gesprek aan te gaan, over de grens durven te kijken en ook van elkaars aanpak te leren”, aldus gedeputeerde Hester Maij.

Overijsselse aanpak
De werkbezoeken van gedeputeerde Maij aan de Natura2000 gebieden in Overijssel maken deel uit van een unieke aanpak in Overijssel. Veertien Overijsselse organisaties zetten zich onder de vlag van Samen werkt beter in om een nieuwe balans te vinden op het terrein van economie en ecologie. Een aanpak waar overleg met de omgeving en samenwerking met partners centraal staan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet