NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur 2030

15 juni 2017

Hoe ziet de Gelderse natuur er in 2030 uit? Wat vinden we dan belangrijk en hoe gaan we om met natuur? Aan wie kan je beter advies vragen dan de jeugd van nu en dat deden we dus. 11 VWO-5 leerlingen van het Olympus College in Arnhem zetten hun tanden in de klus waar ze tweeënhalve dag de tijd voor kregen.

Meedenken over natuurvisie
De opgave was om mee te denken over onze natuurvisie en met creatieve ideeën voor de toekomst te komen. Als werkgebied kregen ze het natuurgebied Meinerswijk tussen de Rijn en de N325.

Jongeren Adviesbureau
De leerlingen presenteerden hun ideeën als onderdeel van het Jongeren Adviesbureau. Dat is een programma van IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, waarbij middelbare scholieren worden begeleid om op te treden als een adviesbureau dat een concrete en actuele praktijkopdracht uitvoert.

Natuur midden in de samenleving
In de Wet Natuurbescherming worden de provincies verplicht om actieve maatregelen te nemen om de natuur actief te beschermen en te verbeteren. We hebben de taak om een natuurvisie vast te stellen. Een visie waarin we rekening houden met de wensen van de Gelderse inwoners. Natuur moet midden in de samenleving staan.

Hoe ziet Meinerswijk anno 2030 er uit?
Voor de tieners van nu is natuur veel meer dan fietsen door uitgestrekte heidevelden, wandelen in dichtbegroeide loofbossen en vogels tellen in stille uiterwaarden. Zij zien natuur als een deel van de stad, met barbecueplekken, fitnessmogelijkheden, een openluchtbioscoop en, uiteraard, ruimte voor festivals.

Groep 1: palmbomen langs de Rijn
Anne-Yitske, Jassmina, Priyanka, Gerome en Fatih gaven een flitsende presentatie met een grote diversiteit aan activiteiten om de natuur van Meinerswijk aantrekkelijk te maken voor stadsbewoners. Palmen langs het Rijnstrand, theehuisjes, zwemwater met watersportmogelijkheden en veel ruimte horeca-gelegenheden. De huizen en flats in Meinerswijk zien ze met uitbundige begroeiing met moestuintjes die zorgen voor meer sociale cohesie. ‘Zo heeft natuur een functie. Samenwerken in de tuintjes, eten kweken en natuur in je directe leefomgeving’.

Groep 2: fitness voor groene stroom
De jongensgroep bestaande uit Jens, Sam, Denna, Ouassim, Yildiz en Abdelbasit maakten de natuur in Meinerswijk aantrekkelijk met sportieve activiteiten. Een fitness center dat met ‘green system’ groene stroom opwekt voor de openlucht bioscoop. Maar dan wel milieubewust door natuur en recreatie zo veel mogelijk gescheiden te houden. Wegen aanleggen met stenen uit de steenfabriek en meer faciliteiten op het gebied van mobiliteit, waren belangrijke punten in deze groep. Ook de historie werd beschermd, geschiedenis in de vorm van oude gebouwen moest er zeker blijven.

Natuur en recreatie is een goede combinatie
Betrokkenheid bij de natuur is er dus zeker wel. Zo stelden ze voor om natuurvraagstukken beter aan te laten sluiten op vakken als biologie en aardrijkskunde. En meepraten willen ze zeker ‘daar kan de provincie alleen maar van profiteren’, was de algemene tendens. Marianne van der Veen is vanuit de provincie Gelderland ambtelijk verantwoordelijk voor het opstellen van de natuurvisie. Haar reactie op de presentaties: ‘Logisch dat jongeren de natuur vooral als decor zien voor sociale activiteiten; dat past bij hun levensfase. En opvallend hoe moeiteloos jongeren actuele thema’s met elkaar verbinden!'

De presentaties van de leerlingen Olympus College worden tentoongesteld tijdens de opening van het nieuwe provinciehuis in september 2017.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet