NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur is van iedereen, dus praat mee

30 nov 2015

‘Mensen moeten het idee hebben dat ze mede eigenaar zijn, dan gaan ze meedenken en meedoen en dat is wat we willen. Ten aanzien van natuur, maar ook ten aanzien van een heleboel andere dingen’, zei gedeputeerde Jan Jacob van Dijk tijdens de netwerkbijeenkomst Natuur op 30 november 2015 in Doorwerth. De avond, met als thema betrokkenheid, trok een kleine 200 belangstellenden.

Eigen woonomgeving vergroenen
‘We kunnen als provincie niet alles alleen. We hebben een opgave in het Gelders Natuurnetwerk, maar net zo belangrijk vind ik dat mensen hun eigen woonomgeving natuurlijker maken’, voegt projectleider Marianne van der Veen eraan toe. Gedeputeerde Josan Meijers voegt daaraan toe: ‘Natuur is goed voor mensen: het inspireert en het zet aan tot ontspanning en beschouwing. Daarbij: als mensen samen aan de slag gaan, komen ze vaak tot nieuwe contacten en netwerken. Echte win-win situaties. In die zin gun ik iedereen betrokkenheid bij natuurprojecten.’

Samenkomen in tuinen
Acht burgerinitiatieven lieten zien wat dit kan inhouden en hadden ieder een vraag voor het publiek: sommigen vroegen om mede-investeerders, anderen hadden een organisatorische vraag. Aanwezigen konden daar vervolgens op de markt een antwoord op geven.

In een filmpje van de Torentuin in Zaltbommel is te zien hoe mensen met allerlei verschillende achtergronden samenkomen in de tuinen. ‘Het is heel leuk en het gaat heel goed. We hebben diverse prijzen gewonnen, waardoor we geld hadden om compost in de bodem te brengen. De oogsten gaan nu goed, we kunnen zelfs wel eens wat opbrengsten verkopen’, zegt een enthousiaste initiatiefnemer.

Vleermuizen hotels
Een ander aansprekend project was dat van de Liniewacht. Dit burgerinitiatief heeft de handen ineen geslagen om vleermuizen én hun onderkomens in stand te houden. André Bos, een van de trekkers: ‘Stichting landschapsbeheer Gelderland heeft heel goed geholpen om van ons niet alleen vleermuisbestudeerders te maken, maar ook gebouwenbeheerders. De vleermuizen wonen namelijk in oude militaire gebouwen die langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen. Nu willen we verder groeien tot een onafhankelijke stichting, wie kan ons daarbij helpen?’

Jongeren beste adviseurs
Het Instituut Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Gelderland liet in haar korte presentatie zien hoe jongeren van 15-16 jaar optraden als adviseurs voor de inrichting van een stukje Wapenveld. Stefanie Jansen van IVN: ‘Het is opvallend hoe vaak kinderen goede, frisse ideeën hebben. Ze buigen zich graag over een echte vraag uit hun eigen omgeving, en ze leren er heel veel van. Er is een goede kans dat hun ideeën ten aanzien van een kanoroute en een horeca gelegenheid bewaarheid worden.’
Deze betrokkenheid van jongeren sprak menigeen aan. ‘Jongeren en allochtonen zijn mensen die we nog niet goed bereiken’, constateerde gedeputeerde natuur Van Dijk.

Veel belangstelling voor natuurbeheer
Verder hebben natuurorganisaties weinig te klagen over belangstelling. Landschapsbeheer Gelderland werkt jaarlijks met 10.000 vrijwilligers. Arjan Vriend van Landschapsbeheer: ‘We denken goed na over wat onze vrijwilligers boeiend vinden en hoe zij ingezet willen worden. We betrekken hen bij onze plannen en zorgen dat het vuurtje aanblijft. Het helpt dan als iedereen een ambitieuze agenda heeft.’ Jan Gorter, van Natuurmonumenten voegt eraan toe: ‘Op één advertentie voor een vrijwillige boswachtersfunctie bij Natuurmonumenten kwamen dertig bruikbare reacties binnen.’

Helft natuurgrond aangekocht
Dat gaat wat betreft de provincie niet slecht: Gelderland heeft bijna de helft van de benodigde grond voor natuur al aangekocht en iets minder is ingericht als natuur. Daarmee is de provincie goed op weg met haar opdracht om natuur te realiseren.

Een trend is dat niet alleen de provinciale landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer natuurgrond van de provincie kopen en beheren, maar ook nieuwe initiatieven zoals Mooi Wageningen. Dit initiatief probeert samen met twee andere partijen 60 hectare kwelwatergebied te kopen en te beheren. ‘En dat vinden we natuurlijk alleen maar mooi. We helpen bij een professionele aanpak door de juiste adviseurs in te schakelen, verder juichen we de burgerbetrokkenheid van harte toe’, zegt Marianne van der Veen. Crowdfunding is een manier om burgerinitiatieven te bekostigen, de bestaande natuurorganisaties hebben al wat ervaring met het laten meebetalen door gebruikers, zoals ruiters, fietsers en recreatie ondernemers.

Gemeenten blijven belangrijk
Gemeenten blijven daarnaast belangrijk als instanties die dichtbij de burger staan. Beleidsmedewerker Christine Paris zag in Arnhem al 400 initiatieven van de grond komen. ‘Het begon met het verzet tegen de komst van parkeerplaatsen. Dat zijn nu groene pareltjes. De gemeente is ook meegegroeid. We hebben inmiddels potjes voor stadslandbouw en anti-hitte initiatieven.’
Zij denkt dat gemeenten een blijvende rol hebben in de vergroening van de leefomgeving. ‘Ik denk dat we als gemeenten een rol kunnen vervullen door ruimte te geven en door mensen bijeen te brengen. Dat laatste doen wij bijvoorbeeld via de online platforms Groen Arnhem en Bloei in Arnhem.’

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet