NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbrug Feldbiss op Brunssummerheide geopend

2 okt 2017

Op maandag 2 oktober opende Gedeputeerde Eric Geurts samen met gebiedsmanager Eduard Habets van Natuurmonumenten het ecoduct dat de Natura2000-gebieden Brunssummerheide en Brandenberg met elkaar verbindt. Het ecoduct, dat onderdeel van het project Buitenring Parkstad Limburg is, heeft de naam Natuurbrug Feldiss gekregen. Natuurmonumenten wordt de beheerder van de veilige oversteek waarvan niet alleen groot wild zoals reeën, maar ook kleinere dieren zoals bruine kikkers inmiddels goed gebruik maken.

De Brunssummerheide (522 hectare) en de Brandenberg (30 hectare) vormden vroeger een natuurlijke eenheid. Rond 1970 werden beide natuurgebieden van elkaar gescheiden door de aanleg van de N299. Voor dieren was oversteken een riskante onderneming. De barrièrewerking van de N299 vergrootte ook de kans op inteelt voor diersoorten, omdat er geen (genen)-uitwisseling meer kon plaatsvinden. Dankzij de natuurbrug kunnen dieren veilig de weg oversteken en weer contact maken met hun soortgenoten. De automobilist hoeft niet meer plotseling te remmen of uit te wijken voor dieren, waardoor ook de verkeersveiligheid verbetert.

Natuurbrug Feldbiss
De natuurbrug is vernoemd naar de Feldbissbreuk, die in de directe omgeving loopt. De Feldbiss is een breuk in de aardkorst die door Duitsland, België en Nederland loopt. Gedeputeerde Eric Geurts: “Natuurbrug Feldbiss is een belangrijke schakel in het streven om een grensoverschrijdend 3000 hectare groot Heidenatuurpark te realiseren. Om dat te bereiken hebben we binnen het project Buitenring overigens nóg een ecoduct gepland, namelijk over de Europaweg-Noord in Landgraaf. Hiermee wordt de Brunssummerheide verbonden met het Duitse Natura2000-gebied Teverenerheide. Aan de andere zijde is de Brunssummerheide dankzij het project renaturering Rode Beek verbonden met het natuurgebied Schutterspark, dat weer in verbinding staat met de Schinveldse bossen. Ook aan dat project hebben Provincie en Buitenring Parkstad Limburg een belangrijke bijdrage geleverd.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet