NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbrug Zeepoort in Bloemendaal krijgt vorm

8 december 2015

De provincie Noord-Holland heeft de realisatie van natuurbrug Zeepoort definitief gegund aan Ballast-Nedam. Daarmee kan er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden zodat de natuurbrug in het najaar van 2017 klaar is.

Natuurbrug Zeepoort is onderdeel in een schakel van drie natuurbruggen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Samen met de natuurbrug Zandpoort en de nog aan te leggen natuurbrug Duinpoort, ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare, waardoor de overlevingskans van (beschermde) diersoorten van dit kenmerkende duingebied groter wordt en de kwaliteit van dit unieke natuurgebied wordt verbeterd.

Vormgeving
De brug wordt gebouwd over de bijzondere Zeeweg in Bloemendaal. Het ontwerp van de weg zorgt voor een optimale beleving van het duinlandschap. Om recht te doen aan de unieke ligging van de Zeeweg, is er bij de aanbesteding voor gekozen om ‘landschappelijke inpassing’ en ‘vormgeving van de brug’ als belangrijkste criteria te hanteren. Met deze criteria had Ballast-Nedam het beste ontwerp. Het unieke duingebied staat centraal in het ontwerp en in de uitvoering. Alle partijen hebben veel energie gestoken in de brug die door de vorm de bijnaam ‘de Meeuw’ heeft gekregen.

Samenwerkende partijen
Natuurbrug Zeepoort wordt gerealiseerd in opdracht van provincie Noord-Holland. Naast gemeente Bloemendaal zijn de samenwerkingspartners het drinkwaterbedrijf PWN, stichting Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Staatsbosbeheer. Bij de andere twee bruggen (Duinpoort en Zandpoort) zijn ook nog gemeente Zandvoort, ProRail, het drinkwaterbedrijf ADW en Natuurmonumenten betrokken.

Meer informatie over het project is te vinden op www.natuurbrugzeepoort.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet