NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurexperiment Gaasterland afgerond

30 nov 2016

Na vijftien jaar eindigt het Experiment Gaasterland. Vijftien jaar lang zijn agrariërs en streekbewoners verantwoordelijk geweest voor het invullen van de vooraf bepaalde 550 hectare ‘nieuw te realiseren natuur’. Provincie Fryslân en Bosk & Greide presenteerden de resultaten en stonden stil bij de toekomst en kansen voor Gaasterland.

Het experiment
In lijn met de Rijksnota Dynamiek en Vernieuwing (1995) kwam het idee voor het experiment van oud minister LNV Jozias van Aartsen. Het experiment is gebaseerd op het betrekken van agrariërs en particulieren bij natuurbeheer. Zij hebben zelf de verantwoordelijkheid gekregen voor de natuuropgave en de uitvoering van de natuurmeetlat. In totaal is er circa € 10,5 miljoen naar Gaasterland gegaan ter ondersteuning van natuur, landschap en recreatie.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “De belutsenens by de natuer is hiel grut yn Gaasterlân, it wurk fan Bosk en Greide falt dan ek te priizgjen. Troch de feroarings troch de tiid hinne, benammen wat feroarjende lânlike regeljouwings oanbelanget, hat it net altyd like dúdlik west foar de minsken yn it gebiet. Troch harren kontruktive hâlding binne der dochs moaie risseltaten berikt, foar minsk en natuer en dêr meie we grutsk op wêze.”

Opbrengsten
Particulieren hebben hun gronden omgezet naar natuur. Daarnaast leverde het experiment onder andere de Golfbaan Gaasterland, natuurcamping en paardenroutes op. De rol van Bosk & Greide als vertegenwoordiger van het experiment is een belangrijke succesfactor geweest. Zij zorgden voor binding in en met het gebied. Ook de lokale betrokkenheid van de provincie via Streekwurk gaf vertrouwen en maakte laagdrempelige communicatie mogelijk. Door de ontwikkeling van natuur hebben er ook ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van educatie, recreatie en economie “In het rapport las ik enthousiaste commentaren”, aldus Van Aartsen. “Dit geeft de goede ervaring weer. Ik hoop daarom dat u blijft vasthouden wat u bereikt heeft.”

Toekomst en kansen
Een aantal projecten uit het experiment zijn nog in de uitvoeringsfase. In de Séfonsterpolder bij Rijs wordt landbouwgrond veranderd in natuur. Bij de haven van Sloten wordt gewerkt aan een recreatiegebied. Hoewel het experiment eindigt na oplevering van deze projecten, is Gaasterland nooit klaar. De bottum-up aanpak van de proef is een voorbeeld voor de uitvoering van andere projecten. Bijvoorbeeld de plannen voor de IJsselmeerkust, waarbij alle betrokkenen van begin af aan met elkaar om tafel zitten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet