NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurgebied Dorpzicht in oude glorie hersteld

17 feb 2017

De provincie Noord-Holland heeft samen met haar partners natuurgebied Dorpzicht in oude glorie hersteld. Hiermee is 120 hectare natuur, vooral vochtig weidevogelgrasland, toegevoegd aan het Natuurnetwerk op Texel. Vrijdag 17 februari openden provincie Noord-Holland en partners samen met omwonenden het natuurgebied weer voor wandelaars en vogelliefhebbers.

De feestelijke opening startte op de nieuwe brug over de Roggesloot, waar gedeputeerde Adnan Tekin samen met omwonenden het gebied opende. Vervolgens droeg eilanddichter Mare van der Mast een gedicht voor over Dorpzicht; ‘Ik vond hier het kleine, groter dan ik.’ Mathijs Deen, schrijver van het boek De Wadden, sloot de opening af met een bevlogen verhaal over Dorpzicht en haar geschiedenis.

Wandelen en vogels spotten
De oude kreken zijn hersteld, een nieuwe kreek is aangelegd en een deel van de bovenste grondlaag met begroeiing is afgegraven. Hierdoor is het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Het wandelpad is uitgebreid voor een rondje Dorpzicht. Een wens van de dorpscommissie. Wandelaars kunnen nu een wandeling van ongeveer 5 kilometer maken door het dorp De Cocksdorp en natuurgebied Dorpzicht. Het nieuwe vogeluitkijkpunt aan de kant van de Hoofdweg zorgt ervoor dat de bezoekers het natuurgebied nog beter kunnen beleven.

Eerste project van vier
Gedeputeerde Adnan Tekin, voorzitter van de stuurgroep Natuurontwikkeling Texel: “Ik ben trots dat we met elkaar het eerste project van het programma Natuurontwikkeling Texel kunnen opleveren. Eind 2013 hebben we als partners afspraken gemaakt over de verdeling van landbouw en natuur op Texel zodat beiden zich beter kunnen ontwikkelen. Dat is nu prachtig gelukt in Dorpzicht. Dit was al een belangrijk vogelgebied en is nu nog aantrekkelijker voor vogels én natuurliefhebbers. En nu op naar de uitvoering van de overige projecten; Waalenburg, Hanenplas en De Bol. ”

Meer natuur op Texel
De natuurontwikkeling van Dorpzicht maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel. De provincie Noord-Holland werkt hierin samen met haar partners: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Texel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO en ANLV De Lieuw. Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/natuurtexel

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet